Grønt næringsliv

Norsk næringsliv kan bli i front på nye, grønne løsninger som gir trygge arbeidsplasser.

 

De Grønne vil:

  • Føre en langsiktig og målrettet politikk for vekst i grønne eksportnæringer, med overordnet mål om å øke eksport fra andre sektorer enn petroleum med 50 prosent innen 2030, samtidig som miljøavtrykket fra produksjonen reduseres til et minimum. 
  • Gjøre Norge verdensledende på bærekraftig bruk av naturressurser og ren energi, og til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon.
  • Sette ambisiøse klimamål og føre en næringspolitikk som støtter opp om klimamålene, fremmer bruk av ny teknologi og hjelper industrien til omstilling.
  • Satse målrettet på sektorer der Norge har naturgitte fortrinn, som fornybar energi, foredling av biologiske ressurser samt marine og maritime næringer, slik myndighetene en gang aktivt bygget opp norsk olje- og gassindustri.
  • Bygge ned konkurransevridende særfordeler til oljeindustrien, som leterefusjon, avskrivingsregler og garantiordninger, og flytte statlige forskningsmidler og risikokapital til innovasjon i grønne næringer.
  • Gjøre det lettere å starte og drive små foretak, gjennom blant annet lettelser i arbeidsgiveravgiften for små bedrifter og økt bunnfradrag i formueskatten.
  • Flytte godstransporten over fra vei til sjø og bane, ved å sikre bedre infrastruktur på norske havner og gi jernbanen et nasjonalt løft både i utbygging og vedlikehold.

 

Nye løsninger er nødvendige

Norge har nå tredje høyeste CO2-utslipp per innbygger i Europa. Årsaken er primært olje- og gassektoren. Å fortsette å bruke milliarder av kroner på å lete etter nye fossile reserver i sårbare farvann er ikke en rasjonell strategi. Det er dårlig for verdens klima og for norsk økonomi.

FN mener at subsidier og skattefordeler til fossil energi er ett av de største hindrene for å nå verdens klimamål. En fallende oljepris øker også sjansen for at stadig flere prosjekter blir ulønnsomme. Å subsidiere oljebransjen med leterefusjon og skattefordeler blir derfor stadig mer risikabelt. Det bidrar også til en mer oljeavhengig økonomi som kan gi plutselig og langvarig arbeidsledighet. Derfor vil vi at Norge skal planlegge for en gradvis utfasing av oljenæringen innen 2035. Vi vil flytte statlig risikokapital og forskningsmidler til grønt næringsliv og innovasjon over hele landet.

 

Stimulere innovasjon

Det er virkelighetsfjernt å påstå at velferden i Norge avhenger av oljebransjen. Ni av ti i Norge jobber allerede med helt andre ting enn olje. Sverige er en velferdsstat der folk lever godt uten olje. Norge har i tillegg både naturgitte fortrinn med enorme og varierte naturressurser til lands og til havs. I tillegg har vi et høyt kunnskapsnivå og god økonomi som legger til rette for en trygg og spennende omstilling.

Å si at velferdsstaten, sysselsetting og Norges utvikling er avhengig av en oljeindustri vitner om en manglende tro på nordmenns skaperkraft og omstillingsevne. Vi vil la mennesker utgjøre drivkraften i økonomien. Småbedrifter, entreprenører og private initiativer spiller derfor en sentral rolle i vår næringspolitikk. Vi vil skape et konkurransedyktig og miljøvennlig næringsliv som sikrer varig velferd, også etter oljealderen.

 

En avgjørende tid

Vi lever i en avgjørende tid for verden, i et land med fantastiske muligheter til å gjøre en forskjell. De Grønne vil bruke dette handlingsrommet og gjennomføre et ekte grønt skifte som i tillegg til å kutte utslipp, setter Norge i førersetet i fornybarrevolusjonen og gjør oss ledende innen grønne løsninger. Det er nå vi har tid, penger og kompetanse til å ta ansvar for våre barnebarns velferd og verdens fremtid. Det er nå vi har rom til å starte en gradvis omlegging fra en oljeøkonomi til et mangfoldig og fornybart næringsliv. Gjennomføringen av dette skiftet vil vise verden at en grønn fremtid er mulig.

 

Klimamål og næringspolitikk

Konkrete mål bør settes for klima-, miljø- og næringspolitikken som sikrer at tiltak for å redusere utslipp bidrar til utvikling av landets nasjonale virksomheter. Nasjonale klimarelaterte mål vil kunne bli en motor for næringsomstilling og en mulighet for Norge til å ligge i front i utvikling av nye, utslippsfrie løsninger for en rekke næringer. Norge bør følge andre lands eksempler for vellykket næringspolitikk, og ha en klar næringspolitisk profil på satsingen. Vi bør satse på de næringene hvor vi har naturgitte og historiske fortrinn som produksjon av fornybar energi, foredling av biologiske ressurser og marine og maritime næringer.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle