Velgerprat

Mål: 100 000 samtaler

21 851 personer kontaktet 21.8% av målet på 100 000

Vi trenger deg