Velgerprat

Mål: 100 000 samtaler

5 235 personer kontaktet 5.2% av målet på 100 000

Vi trenger deg