Valgkomiteen i MDG har innstilt enstemmig på Une Bastholm som leder

Valgkomiteen i MDG har innstilt enstemmig på Une Bastholm som leder, og Arild Hermstad og Lan Marie Berg som nestledere.

MDGs Landsmøte vedtok i 2019 på bakgrunn av en uravstemning at partiet endrer ledermodell fra to talspersoner til en leder og to nestledere. Valgkomiteen har siden desember identifisert flere kandidater og gjennomført intervjuer før de nå lander på en enstemmig innstilling.

- Valgkomiteen får svært gode tilbakemeldinger på den sittende ledelsen, og det har derfor vært naturlig å vektlegge kontinuitet tungt i vår innstilling ved å gi Une Bastholm og Arild Hermstad fornyet tillit i toppledelsen. Vi tror Lan Marie Berg, med sin erfaring og profil vil utfylle dem på en svært god måte, og at de i samarbeid med partisekretær Torkil Vederhus vil legge grunnlaget for at partiet vil gå inn i en valgkamp med en slagkraft norsk politikk aldri før har sett, sier leder for MDGs valgkomite, Endre Borgen Mæland.

 

Ydmyk og glad

- Jeg er utrolig ydmyk og glad for å få denne tilliten. Mitt mål er å gjøre De Grønne til et bredt, grønt og moderne folkeparti. Vi skal fortsette å ha stor takhøyde og uredde diskusjoner, og vi skal gi framtidshåp i en tid hvor mange blir resignert over manglende politisk handling for klima, natur og menneskerettigheter, sier Une Bastholm.

Arild Hermstad, innstilt som nestleder, er også fornøyd med innstillingen: - Jeg er glad for å bli innstilt til å fortsette i ledelsen av De Grønne frem mot Stortingsvalget i 2021, hvor vi skal minst tidoble antall representanter og endre norsk politikk for alltid. Vi skal gjøre miljø til viktigste sak for en ny regjering, og fortsette å levere sterk miljøpolitikk i kommuner over hele landet hvor vi er med og styrer, fra Vardø til Viken og Vestland, fra Tokke til Trondheim og Tromsø, sier Arild Hermstad.

Lan Marie Berg er også innstilt som nestleder etter å ha gjort en sterk innsats i oslo-politikken: - I Oslo har MDG satt en ny standard for norsk klimapolitikk. Nå skal vi jobbe knallhardt for å komme inn på Stortinget med en stor gruppe i 2021. Jeg har stilt meg til disposisjon for vervet som nestleder i partiet og er veldig motivert for å bidra inn i partiledelsen med erfaringene jeg har, sier Lan Marie Berg.

 

Les hele innstillingen under. Valgkomiteens innstilling på øvrig nasjonale tillitsverv vil foreligge senest 16. mars. Selve valget skjer på MDGs landsmøte 24.-26. april.

 

For kontakt med kandidatene (inkludert Lan Marie Berg som er i foreldrepermisjon), kontakt Nils Mørk.

 

Hele innstillingen fra valgkomitéen:

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Une Bastholm som leder, samt Arild Hermstad og Lan Marie Berg som nestledere. I utvelgelsen har vi lagt vekt på rollebeskrivelsen som er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra organisasjonen. Mest av alt har vi vektlagt sammensetningen av det laget vi tror vil ha best forutsetninger for et samarbeid om å ruste organisasjonen for stortingsvalget 2021 og senere oppgaver.

Ledelsen vi innstiller på, er godt testet gjennom arbeid på Stortinget, i byråd og i miljøbevegelsen. Det er en ledelse som umiddelbart vil være i stand til å ta fatt på krevende oppgaver, og som kan skape begeistringen og entusiasmen som tar Miljøpartiet De Grønne til sitt gjennombruddsvalg i nasjonal politikk. Vi er trygge på at de kan gå inn i tunge maktposisjoner, slik som ulike statsrådsposter. De kan stå i den stormen som kommer når vi får politisk makt. De har også erfaringen som trengs for å gjennomføre en rettferdig og radikal grønn politikk, til det beste for både mennesker og miljø.

Ledelsen av vårt parti må representere mangfoldet i medlemsmassen og velgergrunnlaget vårt. Langtidsstrategien fra 2016-2021 slår fast at MDG skal arbeide for en jevnere fordeling mellom Oslo-regionen og landet for øvrig i våre sentrale organer, og skal jobbe mot maktkonsentrasjon i partiet. Dette har valgkomitéen jobbet målrettet med over flere år, blant annet ved å sørge for en god geografisk spredning i sentralstyret. Den ledelsen vi har satt sammen har en variert bakgrunn fra ulike deler av Norge, og selv om de i dag har Oslo som arbeidssted, vil de representere partiet over hele landet.

Valgkomiteen får svært gode tilbakemeldinger på den sittende ledelsen, og det har derfor vært naturlig å vektlegge kontinuitet tungt i vår innstilling ved å gi Une Bastholm og Arild Hermstad fornyet tillit. Vi tror Lan Marie Berg, med sin tunge erfaring og profil vil utfylle dem på en svært god måte, og at de i samarbeid med partisekretær Torkil Vederhus vil legge grunnlaget for at partiet vil gå inn i en valgkamp med en slagkraft norsk politikk aldri før har sett.

 

Une Bastholm

Une Bastholm har vært nasjonal talsperson siden 2016, og partiets stortingsrepresentant siden 2017. I perioden 2013-2017 jobbet hun som politisk rådgiver for MDG på Stortinget, og fungerte som 1. vara for Rasmus Hansson. Hun er vokst opp i Trøndelag og Nord-Norge, og har en master i internasjonale sikkerhetsstudier fra Wales.

Une er og har vært en tydelig og visjonær leder som nyter høy tillit i organisasjonen. Hun er allerede kjent for mange i Norge som en engasjerende og troverdig grønn politiker.Une kjenner partiet svært godt, og står støtt i vår ideologi og ulike strømninger i den grønne bevegelsen. Valgkomiteen mener Une vil bli en klok, visjonær og samlende leder for partiet. Hennes egenskaper og erfaring passer godt med lederkriteriene i rollebeskrivelsen.

 

Arild Hermstad

Arild Hermstad ble valgt som nasjonal talsperson i 2018. Han er bergenser og var førstekandidat i Hordaland i stortingsvalget 2017. Arild er utdannet samfunnsgeograf og har lang fartstid i miljøbevegelsen, først og fremst som leder for Framtiden i våre hender. Han ble MDG-politiker fordi han mistet tålmodigheten med det politiske flertallet som alltid setter vekst foran hensynet til klima og miljø. Han er opptatt av næringspolitikk, særlig knyttet Vestlandet og kysten. Arild har vist at han kan steppe inn i viktige roller for partiet på kort varsel som vikar som byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Valgkomiteen vurderer Arild som en tydelig og erfaren leder. Han har bred kontaktflate i partiet over hele landet, og vil også sørge for organisasjons- og politikkutvikling.

 

Lan Marie Berg

Lan Marie Berg var førstekandidat i kommunevalget i Oslo i 2015 og 2019. Lan har sittet som byråd for miljø og samferdsel i Oslo siden 2015. Hun har master ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet innenfor kulturlivet og klimaforskning. Hun har markert seg som en tydelig og uredd politiker og er en av partiets største og mest synlige profiler. Lan har på rekordtid gjennomført virkningsfull politikk i Oslo, som flere byer i verden ser til når de skal utarbeide klimapolitikk. Ved å gå inn som nestleder i MDG, vil hun bidra med svært verdifulle erfaringer fra valgkamp og gjennomføring av politikk. Valgkomiteen vurderer Lan som en unik ressurs, som med sin viljestyrke og politiske teft, vil bidra til å spre grønn politikk over hele landet.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle