Mindre stress og press i skolen

Her er vår nye politikk for mindre stress og press i skolen! Vedtatt av landsstyret mars 2024.

Disse punktene er vedtatt av MDGs landsstyre:

 • Utsette skolestart til det året barn fyller 7 år
 • Skape rom for mer lek i skolen, blant annet gjennom gode uteområder, og jobbe for mer praktisk og estetisk undervisning og bevegelse gjennom hele skoleløpet
 • Redusere den samlede mengden prøver og kartlegginger i skolen, så elevene får en hverdag med færre og mer læringsstøttende prøver
 • Redusere bruken av skjerm i barneskolen, og avslutte praksisen med hjemsending av digitale enheter fra 1.-4. trinn. Skolene må sikres ressurser til trykte læremidler. Samtidig må lærerne kunne ha digitale og oppdaterte verktøy tilgjengelig når de ser pedagogisk nytte av det.  
 • Sørge for at digitale læremidler blokkerer annonser og persontilpasset reklame, og at det installeres filter som beskytter barn mot skadelig innhold. Dette bør være en forutsetning før det digitale læremiddelet gjøres tilgjengelig for elevene. Det bør ikke tillates bruk av digitale hjelpemidler ved skolen dersom skolen ikke har ressurser og handlingsplan til å følge opp dette på en god nok måte.
 • Slå hardere ned på kommersielle aktører som driver markedsføring rettet mot barn, blant annet ved å samkjøre tilsynene og håndheve brudd med høyere bøter som svir.
 • Det må stilles strengere krav til leverandører som leverer hard- og software til skolene, og innkjøpsprosessene bør være nasjonale slik at de kan kvalitetssikres bedre.
 • Det bør opprettes et nasjonalt testsenter som kan hjelpe og gi kommunene råd om hvilke apper som må unngås og hvordan man beskytter barn mot skadelig innhold.
 • Innføre leksebevissthet i dialog med lærerorganisasjonene, med hensikt om å redusere leksepresset i skolen.
 • Støtte prøveprosjekter i ungdomsskolen og videregående skole med skolestart senere på dagen. (fra arbeidsprogrammet)
 • Begrense bruken av karakterer i grunnskolen og beholde barneskolen karakterfri (fra arbeidsprogrammet)

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle