Opphev forbudet mot dobbelt statsborgerskap

Den langvarige høye befolkningsveksten i Norge er resultat av innvandringen og denne utviklingen vil etter alt å dømme fortsette. Tokulturelle ekteskap er blitt mer vanlig i en global verden, hvor deler av utdanningen og arbeidslivet skjer i utlandet. Dette bidrar med at det blir mer naturlig at mennesker får tilhørighet i mer enn ett land og en kultur.

Å måtte velge statsborgerskap er et dilemma for mange med innvandrerbakgrunn og det er grunn til å anta at dette er til hinder for en fullstendig integrering på grunn av innskrenkede rettigheter når en velger å beholde sitt opprinnelig statsborgerskap. Her kan det for eksempel nevnes den innskrenkede politiske deltakelsen.

Allerede i 1999 konkluderte flertallet av lovutvalget og høringsinstansene at innføringen av dobbelt statsborgerskap anbefales. (Ot.prp.nr 41:39 og NOU 2000:32) Likevel gikk departementet denne gangen imot. Nå har imidlertid alle nordiske land, med unntak av Norge innført dobbelt statsborgerskap og en opprettholdelse av dagens forbudt mot dobbelt statsborgerskap ansees som lite hensiktsmessig, noe som også ble understreket av Direktør Frode Forfang i UDI.

Miljøpartiet De Grønne går derfor inn for at forbudet mot dobbelt statsborgerskap oppheves.

 

Vedtatt av Landsstyret 5. juni, 2016

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle