Norges frihandelsavtale med Kina

  1. Regjeringen må legge opp til åpenhet om Norges prioriteringer i forhandlinger om handelsavtaler, og sørge for at Stortinget og sivilsamfunnet informeres og inkluderes i disse prosessene.
  2. Norge må stille krav til frihandelsavtaler med Kina og andre land, hvor respekt for menneskerettigheter, rettsstat og ytringsfrihet skal stå sentralt, i tillegg til arbeidstakerrettigheter og klima- og miljøstandarder.
  3. Norge skal alltid sette prinsipper om rettsstat, ytringsfrihet og menneskerettigheter over økonomisk vinning, i de tilfellene hvor det foreligger en konflikt.
  4. Norge skal ta initiativ overfor EU om å stå sammen om å støtte retten til frie ytringer, rettsstat og menneskerettigheter i Kina.
  5. Norge skal søke handelsavtaler basert på mellommenneskelige, solidariske og økologiske prinsipper, feks. gjennom investeringer i grønn teknologi, med likeverdige parter, og hvor demokrati og gjennomsiktighet er ivaretatt.

 

Vedtatt av landsstyret 7. juni 2020

Vi trenger deg