MDG vil regulere oppdrettsindustrien strengere

Norsk kystnatur, fiskere og lokalsamfunn påføres i dag store miljøproblemer som følge av lakselus, forurensing og rømt fisk fra oppdrettsindustrien. MDG krever derfor en strengere regulering av næringen. Partiet mener at dagens system, også kjent som trafikklyssystemet, må vrakes i sin nåværende form. Denne reguleringsmekanismen tillater inntil 30 % dødelighet på villfisk som følge av lakselus før oppdretterne må redusere antall oppdrettsfisk i merdene. Dette er i prinsippet en aksept for gradvis utrydding av ville arter og bryter med bærekraftprinsippet. Det må komme på plass et kontrollsystem som tar hensyn til alle de lokale miljø- og dyrevelferd problemene som følger av dagens oppdrettsnæring. Dette inkluderer rømninger, utslipp av biologisk avfall, kobber og avisningskjemikalier samt dødelighet for oppdrettsfisk i merdene.

Rømt oppdrettsfisk har store konsekvenser for villaksen. Mørketallene for rømning må avdekkes, og all rømning fra oppdrettslokaliteter må opphøre. Skal det være mulig å oppnå dette må all oppdrettslaks merkes så rømt fisk kan spores tilbake til produsent. Avføring, avisningskjemikalier og fôr-rester kan ikke lenger dumpes rett i havet. Dette må i størst mulig grad samles opp og renses, og om mulig gjenbrukes. Det må også gjelde anlegg som legges til havs. Bruk av giftig kobberimpregnering i oppdrettsanleggene som ødelegger de omliggende marine økosystemene må totalforbys raskt.

MDG mener dyrevelferden i oppdrettsnæringen er uakseptabel. Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2017 viser et «svinn» på 53 millioner laks, hovedsakelig som følge av skade og sykdom, herunder kjemikaliebruk og lakselus. Det utgjør 13 prosent av all registrert laks i merdene. MDG mener et nytt oppdrettsregime må innføre dyrevelferd som kriterium for hvor stor produksjon som skal aksepteres.

Tiden er moden for en ekte miljøreform i oppdrettsnæringen som tar vare på både oppdrettsfisk, villfisk, kystfiskere og naturen!

 

Vedtatt av De Grønnes landsstyre, 3. juni 2018

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle