Ja til lokale arbeidsplasser og verdiskapning innen kyst- og havfiske

Norge er rikt på evigvarende naturressurser som kan utgjøre grunnlaget for nye arbeidsplasser hvis vi legger til rette for lokal videreforedling.

De siste tiårene har det imidlertid skjedd en gradvis nedbygging av den landbaserte norske sjømatindustrien. Dette fører til at stadig mer fisk sendes ubearbeidet ut av landet. Regjeringen har nylig lagt frem Stortingsmeldingen «En konkurransekraftig sjømatindustri». Meldingen tar etter Miljøpartiet De Grønne sin mening norsk fiskerinæring i feil retning og reduserer mulighetene for lokal videreforedling av ressursene.

Sjømatindustriens største konkurransefortrinn er nærhet til råstoffet. En god miljøpolitikk er ikke tjent med at fisk fryses om bord på trålere, for så å fraktes over store avstander for bearbeiding og deretter tilbake til norske konsumenter.

Miljøpartiet De Grønne mener det er nødvendig med tiltak som vil øke tilgangen på ferskt råstoff til sjømatindustrien. Flere av disse tiltakene vil også bidra til mer miljøvennlig drift av fiskeriene. Kystfiskefartøy er betydelig mer drivstoffeffektiv per kilo fanget torsk enn trålflåten.

● MDG vil opprettholde leveringsplikten og forbudet mot ombordproduksjon på trålere.

● MDG vil inndra og refordele kvoter fra aktører innen havfiskeflåten tilbake til lokalsamfunnene, dersom aktørene ikke oppfyller de forpliktelser som lå til grunn da kvotene ble mottatt.

● MDG mener at den landbaserte sjømatindustrien må sikres størst mulig forutsigbarhet og kvalitet i råstofftilgangen. For å møte behovet for fersk fisk til fiskeindustrien må kvoter gradvis tilbakeføres fra trålerflåten til kystflåten.

● MDG mener at Stortingsmeldingen “En konkurransekraftig sjømatindustri” tar norsk fiskerinæring i feil retning og reduserer mulighetene for lokal videreforedling av ressursene.

● MDG mener at det skal tilrettelegges for en elektrifisering av kystflåten, med mål om fossilfritt innen 2030.

● MDG sier klart nei til evigvarende kvoter.

● Tiltak skal utarbeides og iverksettes for å forhindre bifangst og styrke fiskevelferden i henhold til Lov om Dyrevelferd.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle