Fleksibel og grønn byggestandard

Bygging av boliger medfører en betydelig belastning på miljøet. De siste årene har vi sett økt fokus på klima i byggebransjen. Dette er positivt.

Vedtatt på Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte 8.-11. april 2016.

 

Fokuset har imidlertid ikke i stor nok grad tatt hensyn til bærekraftig og miljøvennlig bygging i et livsløpsperspektiv. Vi ønsker mer fokus på miljøvennlige og resirkulerbare materialer og en minskning av utslipp i hele byggekretsløpet.

Det finnes f.eks. tilgjengelig naturlige og kortreiste materialer som gir mye lavere belastning på miljøet både når det gjelder total energibruk, CO2-utslipp, forbruk av materialressurser og utslipp av giftstoffer i naturen og inneklima. Det ligger også et stort potensial for å bedre totalregnskap for energiforbruk og CO2-utslipp i byggeprosessen og i boligens livsforløp, eller ved senere ombygging og gjenbruk ved rivning.

Vi har både kunnskap, teknologi, ressurser og mulighetene, men vi mangler fleksibilitet og mekanismer som underbygger grønt fokus. Det gjeldende og kommende TEK regelverket er utformet med tanke på stadig mer teknisk kompliserte hus. Vi mener at det må være enklere å bygge miljøriktige hus og at vi bør ha insentiver når utbyggere går lengre enn eksisterende forskrift.

Miljøpartiet De Grønne vil støtte nyskaping for energieffektive bygg, ta i bruk nye energiløsninger som reduserer klimaavtrykk og bruk av miljøvennlige byggematerialer. Vi mener at det må legges til rette for å dra nytte av økologiske kretsløp og i den forbindelse drive fram grønn byggenæringsutvikling og verdiskaping.

For å få det til trenger vi et kompetanseløft på bærekraftig prosjektering og bygging, samt krav om et bedre totalregnskap i byggeprosessen som inkluderer miljøperspektivet. Slik kan vi få til en større bredde i byggevirksomheten både med tanke på bærekraftige nybygg, rehabilitering og resirkulering i gruppebebyggelse og enkeltbygg for kommunale og private utbyggere.

RESOLUSJONSTEKST:

 • Utvide klimafokus i byggebransjen til også å innebære et mer helhetlig miljø‐ og bærekraftfokus (livsløpsperspektiv), som også inkluderer brukervennlighet, bokvalitet og inneklima.
 • Gjennomgå dagens regelverk for å legge til rette for byggemetoder som gir lav miljøbelastning, lav energibruk og lave utslipp.
 • Arbeide for mer forskning og praktisk utprøving på ulike typer grønne byggemetoder og fremme krav til funksjon og samlet fotavtrykk, framfor beskrivelse av konkrete løsninger.
 • Utrede krav i byggeforskriftene til klimagassutslipp basert på en livsløpsanalyse, som inkluderer både materialer og energibruk.
 • Gi støtte til byggevareindustrien for å utvikle og ta i bruk nye og mer miljøvennlige materialer. Et eksempel kan være å gå fra betong og stål til massivtre/limtre.
 • I større byggeprosjekter bør takarealer som ikke brukes til terrasser e.l som hovedregel være grønne tak, eller brukes til solceller, soloppvarming eller tilsvarende.
 • I større byggeprosjekter bør både bygg og byggeprosessen Svanemerkes og miljøsertifiseres gjennom Breeam eller tilsvarende.
 • Vedlikehold, rehabilitering og bevaring må ikke vanskeliggjøres av krav i byggeforskriftene.
 • Premiere aktører som strekker seg lenger og dokumenterer kvaliteter ut over minimumskravene i TEK.
 • Iverksette et nasjonal satsing på karbonfangst og lagring gjennom bygging i tre.
 • Jobbe for at de som velger miljøvennlige byggeløsninger skal belønnes.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle