Et moderne stambanenett i Nord-Norge

MDG arbeider for raskest mulig utredning av et norsk stambanenett, i forlengelse av Fauske nordover, fortrinnsvis høyhastighetstog.

Moderne baner tilrettelagt for konkurransedyktig person- og godstrafikk er et viktig miljø- og klimatiltak, og kan kutte avstandsulemper, gi nye bo-, arbeids- og kompetanseområder, styrke norsk konkurransekraft og bli en kraftig motor for den videre samfunns- og næringsutviklingen.

 

Vedtatt av Landsstyret 3. desember, 2016

Vi trenger deg