De Grønne vil ha lokal foredling av fiskeressursene

Etter Tveteråsutvalgets Sjømatmelding fikk regjeringa av Stortinget i oppdrag å nedsette en ekspertgruppe, den såkalte Pliktkommisjonen, for å se på og gi råd om praktisk fiskeripolitikk. Kommisjonen ble blant annet bedt om å vurdere hvordan pliktsystemet har fungert, samfunnsmessige forhold ved å oppheve pliktsystemet og ikke minst hvordan det kan bidra til bosetting og sysselsetting på kysten.

Kommisjonen har konkludert med at pliktene ikke har fungert etter sin hensikt og foreslår å oppheve trålernes forpliktelser mot at 15-25% av kvoten forbeholdes fiskeindustrien.

Miljøpartiet De Grønne er uenig i pliktkommisjonens forslag. Løsninga ligger ikke i å frita trålerflåten fra sine forpliktelser. Tvert om. Trålernes kvoter som ikke landes i tråd med formålet “å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstoff tilførsel», må omfordeles til andre fartøyer som kan sikre dette.

Miljøpartiet De Grønne vil ha levende kystsamfunn med trygge, moderne og lønnsomme arbeidsplasser der fisken foredles lokalt, og gir verdiskapning til landsdelen. Da må fiskeindustrien sikres ferskt råstoff.

MDG ønsker derfor en revisjon av delings brøken mellom trål- og kystflåte. Å flytte kvoter fra trål til kystflåten, er riktig av flere grunner. Kystflåten har minst miljøpåvirkning og er den som leverer kvaliteten som fiskeindustrien er avhengig av.

Det er også kystflåten som i størst grad bidrar til nødvendig rekruttering til fiskeryrket, gjennom å slippe ungdom til med egen båt og kvote.

 

Vedtatt av Landsstyret 3. desember, 2016

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle