Pandemien skal ikke knekke kollektivtrafikken

Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes landsstyre 19.6.2022

 

MDG vil:

 • At det gis tilstrekkelig statlig støtte til fylkeskommunene i hele landet slik at kollektivtilbudet opprettholdes på minimum samme nivå som før pandemien. 
 • At staten tilbyr ekstramidler til fylkeskommunene med krav om at kollektivselskapene endrer billettprissystemene på bakgrunn av økt bruk av hjemmekontor og mindre faste reiserutiner. Prisen på enkeltbilletter må ned, og kundene skal alltid være sikret den gunstigste sluttregningen uavhengig av hvilken billettype de har kjøpt.
 • At kollektivselskapene skal innføre målrettede tilbud som gir betydelige lave priser for barnefamilier som benytter kollektivtransport.
 • Tilby alle innbyggere månedskort med tilgang til kollektivtransport i hele landet til 199 kroner ut 2022, for å få tilbake gamle kollektivreisende og rekruttere nye, på samme måte som man har gjort i Tyskland.
 • Subsidiere interrailbilletter i Europa for studenter og unge under 26 år, med at staten tar 50% av regningen opp til kr 4000 i sommermånedene.
 • Innføre et sommerkort, med svært gunstig pris for togreiser i hele landet for alle under 26 år. Erfaringene herfra bør tas med i vurdering om innføring av et permanent sommerkort senere.
 • Særlig prioritere utbygging av gang- og sykkelveier til kollektivknutepunkter i tillegg til trygg skolevei
 • For å skape et mer integrert tilbud vil vi gjøre det enklere å ta med seg sykkelen på tog, buss, båt og ferge.
 • Øke bomtakster betydelig ytterligere innenfor områder hvor det eksisterer et godt kollektivtilbud, for å stimulere til økt bruk av miljøvennlig transport fremfor bil.
 • Byvekstavtalene må forlenges utover 2029 og nullvekstmålet må endres til et mål om reduksjon i biltrafikken. Krav om reduserte bompenger i byvekstavtaler må frafalles umiddelbart. For å få økte statlige bidrag til byvekstavtalene må kommunene styrke arealforpliktelsene sine. Dette kan gjøres ved at et prinsipp om arealnøytralitet legges til grunn for nye avtaler og reforhandlinger av eksisterende. 
 • Fortsette å gjøre kollektivtransport tilgjengelig for alle ved å investere i universell utforming av kollektivtransport slik at vi skaper et inkluderende samfunn hvor enhver som ønsker å bruke kollektivtransport får muligheten til det.
 • Øremerke eventuelle økte inntekter fra mva som følge av økte drivstoffpriser til kollektivtilbud i hele landet.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle