Om oss

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er både et politisk parti og en del av en internasjonal sosial bevegelse. Med våre folkevalgte i alle de største byene i Norge arbeider vi for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Vi vokser i rekordfart, bli med!

Stortingsvalget i 2013 var et nasjonalt gjennombrudd for oss: Vi fikk 2,8 prosent av stemmene, en nidobling fra forrige stortingsvalg, og Rasmus Hansson ble innvalgt på Stortinget som partiets første stortingsrepresentant. Siden da har vi markert oss sterkt både på Stortinget og i media. De ferskeste meningsmålingene for årets kommune- og fylkestingsvalget viser at vi står ovenfor et grønt gjennombrudd lokalt.

Vi vil ha deg med på laget! Kom i kontakt med våre folkevalgte her. Les våre vedtekter, mer om vår politikk, og bli medlem!


En global bevegelse

GGLogoEGPGEFLogoEFALogoFYEGlogo

Vi er en del av en voksende, global grønn bevegelse, og er medlem av European Green Party (EGP) og Global Greens. Vårt søsterparti i Sverige, Miljöpartiet de gröna, er det fjerde største partiet i Riksdagen og sitter i regjering med Socialdemokratarna..

Grønne partier har også opplevd framgang i land som Frankrike og Tyskland, med profilerte politikere som norsk-franske Eva Joly, samt tyske Joschka Fischer og Daniel Cohn-Bendit.

Partiledelsen

Arbeidsutvalget

Miljøpartiet De Grønne har ingen partileder, men en delt ledelse mellom en kvinnelig og mannlig talsperson. Dette er en vanlig ordning i mange grønne partier og er begrunnet med hensyn til likestilling og maktspredning.

Den sittende ledelsen, kjent som Arbeidsutvalget, består av talspersonene Hilde Opoku og Rasmus Hansson og partisekretær Lars Gaupset.


Grønn Ungdom og andre bevegelser

Miljøpartiet De Grønnes ungdomsorganisasjon heter Grønn Ungdom, og ble stiftet i 1996. Anna Kvam og Lage Nøst er talspersoner, mens Isa Isene er generalsekretær.

Vi er sterkt til stede på Norges største utdanningsinstitusjoner, gjennom studentorganisasjonen Grønne Studenter. På landsmøtet i 2014 stiftet vi et internt kvinnenettverk, for å arbeide for mer likestilling innad i partiet, Grønt Kvinnenettverk.


Historie

Medlemsvekst 08-15

Miljøpartiet De Grønne ble stiftet 29. oktober 1988 etter forhandlinger mellom flere lokale partilister, hvorav noen allerede brukte navnet De Grønne.

Siden 2005 har vi hatt en sterk vekst i antall medlemmer, og i valgåret 2013 doblet vi medlemstallet på ett år. Mange har meldt overgang fra andre partier, herunder tillitsvalgte og folkevalgte som tidligere har representert SV, Venstre, KrF, Høyre og Rødt.

Vi er nå representert i alle de største byene, med 20 representanter i ulike kommunestyrer rundt om i landet.

Det første virkelige grønne gjennombruddet kom med stortingsvalget i 2013. Vi stilte med lister i samtlige 19 fylker, og Rasmus Hansson ble innvalgt på Stortinget som vår første stortingsrepresentant. Nå trenger vi deg til å få til et grønt gjennombrudd lokalt!