Hvem er vi

Miljøpartiet De Grønne jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Det nasjonale grønne gjennombruddet kom ved Stortingsvalget i 2013, da vi fikk 2,8 prosent av stemmene, en nidobling fra forrige stortingsvalg. Dette førte til at Rasmus Hansson ble innvalgt på Stortinget som partiets første stortingsrepresentant, og siden da har vi markert oss sterkt både på Stortinget og i media.

2015 ble året da partiet virkelig slo gjennom lokalt: Med 4,2 prosent av stemmene ved kommunstyrevalget, og 5,0 prosent ved fylkestingsvalget gikk vi fra å ha 30 representanter på kommune- og fylkestingsnivå til å få 285 folkevalgte spredd over hele landet!

Nå sikter vi oss inn på den neste store seieren: Stortingsvalget i 2017, hvor vi skal drive Norges beste valgkamp, bryte sperregrensa og farge Norge grønt.

Vi vil ha deg med på laget! Les om vår politikk eller bli medlem i dag.

Vår organisasjon

Miljøpartiet De Grønne er et landsdekkende politisk parti som jobber for å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Miljøpartiet De Grønne har ikke partileder, men en delt ledelse mellom en talsperson av hvert kjønn. Dette er en vanlig ordning i mange grønne partier og er begrunnet med hensyn til likestilling og maktspredning.

Partiets medlemmer hører til hvert sitt lokal- eller fylkeslag. Finn ditt lokal- eller fylkeslag her, eller bli medlem her!

Landsmøtet

Landsmøtet er partiets høyeste organ. Landsmøtet holdes minst én gang hvert år og behandler følgende saker: Valg til sentrale tillitsverv, samt regnskap, budsjett og årsmelding for sentrale partiorganer.

Landsstyret

Landsstyret er partiets høyeste organ mellom landsmøtet. Landsstyret består av talspersonene, en representant fra hvert fylkeslag, en representant fra Grønn Ungdom, Grønne Studenter, og Grønt Kvinnenettverks leder. Les mer om landsstyret her.

Sentralstyret

Sentralstyret består av talspersonene, partisekretær, internasjonal kontakt, 6 andre landsmøtevalgte medlemmer samt en av talspersonene for Grønn Ungdom. Les mer om sentralstyret her.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) består av talspersonene og partisekretæren. Arbeidsutvalget tar avgjørelser i saker som er delegert av sentralstyret eller landsstyret, og i saker som krever så rask behandling at sentralstyret vanskelig kan innkalles.

Sekretariatet

Partiets nasjonale sekretariat ledes av partisekretær Lars Gaupset. Nasjonal talsperson Une Aina Bastholm har kontoret sitt ved partisekretariatet. Her jobber også seks medarbeidere med partiets administrasjon, regnskap, kommunikasjon og medlemsoppfølging. I tillegg har vi ti fylkessekretærer som følger opp Akershus, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Troms og Østfold.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og består av 5 medlemmer og 3 nummererte varamedlemmer uten andre sentrale verv i partiet. Les mer om Kontrollkomiteen her.

Internasjonalt utvalg

Internasjonal utvalg skal bistå sentralstyrets internasjonal kontakt sitt i arbeid. Les mer om internasjonalt utvalg her.

Valgkomiteen

Per Espen StoknesValgkomiteen velges av landsmøtet og består av 7 medlemmer med 6 nummererte varamedlemmer. Valgkomiteen er ansvarlig overfor landsmøtet for å innstille kandidater til sentrale tillitsverv i partiet. Valgkomiteen skal også innstille på programkomité de årene dette er aktuelt. Les mer om valgkomiteen her.

Sideorganisasjoner

  • Grønn Ungdom er De Grønnes ungdomsorganisasjon.
  • Grønne Studenter er partiets studentorganisasjon.
  • Grønt Kvinnenettverk er partiets kvinnenettverk. Grønt Kvinnenettverks styre og vedtekter vedtas av landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne, på samme måte som for partiets øvrige verv og vedtekter.

En global grønn bevegelse

Vi er en del av en voksende, global grønn bevegelse, og er medlem av European Green Party (EGP) og Global Greens. Vårt søsterparti i Sverige, Miljöpartiet de gröna, er det fjerde største partiet i Riksdagen og sitter i regjering med Socialdemokratarna. Grønne partier har også opplevd fremgang i land som Frankrike og Tyskland.

Styringsdokumenter