Om oss

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er både et politisk parti og en del av en internasjonal sosial bevegelse. Vi arbeider for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Partiet ble stiftet 29. oktober 1988.

De Grønne er et parti i vekst, både når det gjelder antall medlemmer og antall mottatte stemmer ved valg. 2015 ble året da partiet virkelig slo gjennom lokalt: Vi gikk fra å ha 30 representanter på kommune- og fylkestingsnivå til å få 285 folkevalgte spredd over hele landet!  På landsbasis fikk De Grønne 4,2 prosent av stemmene ved kommunstyrevalget, mens ved fylkestingsvalget var resultatet 5,0 prosent.

Det nasjonale grønne gjennombruddet kom ved Stortingsvalget i 2013, da vi fikk 2,8 prosent av stemmene, en nidobling fra forrige stortingsvalg, og Rasmus Hansson ble innvalgt på Stortinget som partiets første stortingsrepresentant. Siden da har vi markert oss sterkt både på Stortinget og i media.

Vi vil ha deg med på laget! Les våre vedtekter, mer om vår politikk, og bli medlem! Her finner du kontaktinformasjon til alle våre fylkes- og lokallag Norge rundt.

Partiledelsen

Miljøpartiet De Grønne har ingen partileder, men en delt ledelse mellom en kvinnelig og mannlig talsperson. Dette er en vanlig ordning i mange grønne partier og er begrunnet med hensyn til likestilling og maktspredning.

Den sittende ledelsen, kjent som Arbeidsutvalget, består av talspersonene Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson og partisekretær Lars Gaupset.

Grønn Ungdom og andre bevegelser

Miljøpartiet De Grønnes ungdomsorganisasjon heter Grønn Ungdom, og ble stiftet i 1996. Anna Kvam og Lage Nøst er talspersoner, mens Isa Isene er generalsekretær.

Vi er sterkt til stede på Norges største utdanningsinstitusjoner, gjennom studentorganisasjonen Grønne Studenter. På landsmøtet i 2014 stiftet vi et internt kvinnenettverk, for å arbeide for mer likestilling innad i partiet, Grønt Kvinnenettverk.

Vi er en del av en voksende, global grønn bevegelse, og er medlem av European Green Party (EGP) og Global Greens. Vårt søsterparti i Sverige, Miljöpartiet de gröna, er det fjerde største partiet i Riksdagen og sitter i regjering med Socialdemokratarna. Grønne partier har også opplevd fremgang i land som Frankrike og Tyskland.

Kontakt oss:
E-post: mdg@mdg.no
Telefon: 23 69 94 11
Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo