Oljepolitikk for en ny tid

Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes landsstyre 17.06.2023

 

MDG sin oljepolitikk bør fremover bygge på følgende prinsipper

1 På lag med oljearbeideren

Miljøpartiet De Grønne vil: 

 • legge til rette for å skape nye arbeidsplasser innenfor grønne næringer der oljearbeiderens kompetanse er nødvendige, for eksempel maritime næringer, prosessindustri, digitalisering, elektrifisering og geologi 
 • gå i dialog med fagbevegelsen og næringslivet for å gjennomføre en planmessig og forutsigbar nedtrapping av olje og gassindustrien og opptrapping av nye maritime næringer som sikrer oljearbeidernes arbeidsplasser og kompetanse.
 • løfte grønn, norsk industriutvikling ved at staten som innkjøper vektlegger tyngre krav relatert til f.eks. HMS og miljøavtrykk, for å stimulere til økt aktivitet i norsk verfts- og leverandørindustri, og ved å bruke det økonomiske mulighetsrommet som omstillingsavgiften gir til å redusere risikoen for norske leverandører.  
 • legge til rette for å sikre et høyt nivå i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i nye industrivirksomheter til havs
 • sørge for at Petroleumstilsynet får tildelt nok ressurser til tilsyn og koordinering som forebygger storulykker, for å sikre en trygg arbeidshverdag for offshorearbeidere
 • sikre en samhandling med næringen og omstilling av offshorearbeiderne, for å frigjøre ressurser til utvikling av kompetanse og oppgaver til nåværende og nye prosjekter

2 En raskere og mer målrettet omstilling for å speile energisituasjonen i Europa

Miljøpartiet De Grønne vil: 

 • at Norge på kort sikt skal fortsette å være en forutsigbar leverandør av gass til det europeiske energimarkedet
 • at produksjonen i tiden fremover skjer basert på eksisterende reserver
 • innføre en omstillingsavgift per produserte enhet olje og gass, for å finansiere utvikling av fornybare næringer og andre investeringer som trengs for omstilling av norsk økonomi og verdiskaping. Vi vil vurdere en differensiering basert på CO2-intensitet og/eller energiintensitet i produksjonsleddet og basert på hvorvidt det produseres olje (høy) eller gass (lav)
 • sikre at videre elektrifisering av norsk sokkel ikke skjer med kraft fra land, som må gå til elektrifisering og utslippskutt av fastlandsindustri og husholdninger. Petroleumsnæringen må kutte egne utslipp og dermed bidra til å akselerere utvikling av teknologi som trengs i et nullutslippssamfunn

3 Det norske offshoreeventyret fortjener et nytt og fremtidsrettet kapittel

 Miljøpartiet De Grønne vil: 

 • framskynde arbeidet med plugging og forlating av eksisterende brønner. Dette er et arbeid som vil ta tiår og som krever mye ressurser både økonomisk og i form av kompetanse, personell, og fysiske enheter (rigger og utstyr)
 • utarbeide en omfattende plan som sikrer at plattformer og andre installasjoner offshore i så stor grad som mulig blir gjenbrukt til andre formål, f.eks. som energiknutepunkter, til energiproduksjon eller som forskningsstasjoner
 • bevare og videreføre den verdensledende kompetansen i petroleumsindustrien og sikre at denne spiller en nøkkelrolle i utviklingen av nye næringer, som omstilling av havbruksnæringen, utbygging av havvind og nye maritime verdikjeder.   

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle