De Grønne vil utrede om staten skal få omsette ulovlige rusmidler

Miljøpartiet De Grønne vil utrede muligheten for statlig regulert omsetning av alle rusmidler som i dag er ulovlige.

– Alternativet til regulert omsetning og statlig kontroll er fullt frislipp på et svart og kriminelt marked. Vi må gjøre noe med den organiserte kriminaliteten og klare å få kontroll på dødelige stoffer, sier nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad.

Vil hindre dødsfall

Bakgrunnen for forslaget er bekymring over de høye overdosetallene i Norge. Norge har i flere år vært blant de landene i Europa med høyest antall overdosedødsfall per antall innbyggere. I 2017 døde 282 nordmenn av narkotikautløste dødsfall. Mye av salget av rusmidler foregår i dag på internett.

– Det er en grunn til at vi regulerer salg av sprit og pengespill. Det er på høy tid at vi gjør det samme med andre rusmidler. Dette handler om å ta best mulig vare på alle i samfunnet vårt. Vi er nødt til å gjøre det vi kan for dem som er blitt avhengige av rus og deres nærmeste familie. Derfor går vi inn for en faktabasert ruspolitikk, sier Hermstad.

- Regjeringens rusreform er for veik

I partiprogrammet for 2017-2021 ønsker MDG å utrede ulike modeller for strengt regulert omsetning av lettere rusmidler. Nå går partiet inn for å utrede om også tyngre rusmidler skal selges eller fås på resept fra statlig hold.

Nasjonal talsperson i Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt, er glad for at forslaget fra Grønn Ungdom fikk flertall.

– Dette er en stor dag for De Grønne og medmenneskelig ruspolitikk i Norge! Jeg er veldig glad for at vi fikk flertall, og at MDG vil nå være det tydelige alternativet til den konservative regjeringens veike rusreform, sier Holtvedt.

Vi trenger deg