Innstilling til ny ledelse i MDG

På landsmøtet i 2022 er hele partiledelsen på valg. Valgkomiteens innstilling er nå klar.

  • Valgkomiteen innstiller enstemmig på gjenvalg av partileder Une Bastholm, nestleder Arild Hermstad og partisekretær Torkil Vederhus.
  • Som ny nestleder innstiller valgkomiteen Ingrid Liland.

Alle i partiledelsen velges for to år. Valgkomiteen har vurdert flere kandidater til nestledervervene, disse har blitt intervjuet i to omganger, samt at det er benyttet en ekstern vurdering.

Valgkomiteen har lagt vekt på å sette sammen en ledelse som utfyller hverandre og som er et solid lag som i fellesskap kan bidra til gode politiske, strategiske og organisatoriske grep for partiet som helhet.

Partiledelsen som ble valgt for to år siden var den første som ble valgt på ny ledermodell. Valgkomiteen erfarer at ledelsen har brukt den foregående perioden på å finne en god form på hvordan arbeidet skal fungere, og at de samlet har en god forståelse og plan for hvordan organisasjonen skal jobbe strategisk videre i årene som kommer. Det har derfor vært naturlig å vektlegge kontinuitet i vår innstilling ved å gi Une Bastholm og Arild Hermstad fornyet tillit.

Vi mener Ingrid Liland, med sin bakgrunn og sine ledererfaringer vil utfylle dem på en svært god måte. I samarbeid med partisekretær Torkil Vederhus vil de bidra til lagbygging, organisasjonsutvikling og vil støtte opp om arbeidet til våre folkevalgte og tillitsvalgte i hele landet, noe som vil gi oss nødvendig og god slagkraft i de kommende valgene i 2023 og 2025.

Partileder Une Bastholm

Une Bastholm har vært nasjonal talsperson siden 2016 og partileder fra 2020 da partiet endret ledelsesmodell. Hun var partiets eneste stortingsrepresentant i perioden 2017-2021 og er fra 2021 valgt inn fra Akershus valgkrets og er en av våre tre stortingsrepresentanter, hun er stortingsgruppas parlamentariske leder. I perioden 2013-2017 jobbet hun som politisk rådgiver for MDG på Stortinget, og fungerte som 1. vara for Rasmus Hansson. Hun er vokst opp i Trøndelag og Nord-Norge, og har en master i internasjonale sikkerhetsstudier fra Wales.

Une er visjonær leder som nyter høy tillit i organisasjonen. Hun er allerede kjent for mange i Norge som en engasjerende og troverdig grønn politiker. Une kjenner partiet svært godt, og står støtt i vår ideologi og ulike strømninger i den grønne bevegelsen. Valgkomiteen mener Une er en klok, visjonær og samlende leder for partiet.

Nestleder Arild Hermstad

Arild Hermstad ble valgt som nasjonal talsperson i 2018 og har vært nestleder siden 2020. Han er bergenser og var førstekandidat i Hordaland i stortingsvalgene 2017 og 2021. Arild er utdannet samfunnsgeograf og har lang fartstid i miljøbevegelsen, først og fremst som leder for Framtiden i våre hender. Han ble MDG-politiker fordi han mistet tålmodigheten med det politiske flertallet som alltid setter vekst foran hensynet til klima og miljø. Han er opptatt av næringspolitikk, særlig knyttet Vestlandet og kysten.

Arild har vist at han kan steppe inn i viktige roller for partiet og har vikariert som byråd for miljø og samferdsel og byråd for byutvikling i Oslo. Valgkomiteen vurderer Arild som en tydelig og erfaren leder. Han har bred kontaktflate i partiet over hele landet, og vil også sørge for organisasjons- og politikkutvikling i partiet. Valgkomiteen anbefaler landsmøtet å velge Arild som partileders stedfortreder, og som den som fungerer som partileder med alle oppgaver og fullmakter ved fravær av leder.

Nestleder Ingrid Liland

Ingrid Liland er oppvokst i Vikna i Nord-Trøndelag. Hun har en master i musikkvitenskap og jobber i dag som rådgiver innen strategi, endring og ledelsesprosesser. Hun har vært medlem av sentralstyret i flere omganger.

Som både medlem av, og leder for nasjonale programkomiteer i MDG har hun solid kjennskap til og erfaring med den politiske utviklingen og ulike strømninger i partiet. Ingrid var partiets førstekandidat på lista i Nord-Trøndelag i stortingsvalget i 2017.

Gjennom sin brede sammensetning av erfaring, har hun tilegnet seg svært god kunnskap om hva som skal til for å utvikle bærekraftige samfunn i både by og bygd, samt ledererfaring og bakgrunn som gjør henne til et funn når det gjelder organisasjonsbygging og strukturer.

Ingrid har vært en profilert samfunnsaktør og ettertraktet foredragsholder i en årrekke og har lang erfaring i debatter og med å være i media. Ingrid meldte seg inn i MDG for å bidra med sin kunnskap - og for å få med hele landet på den grønne bølgen.

Valgkomitéen vurderer Ingrid som en betydelig lederressurs og et godt tilskudd til ledelsen i MDG, med lang og sammensatt erfaring fra ulike sektorer. Hun har utmerket seg med politisk teft, viljestyrke, god energi og omsorg for laget.

Ingrid har i sin dialog med valgkomitéen vist seg som uredd, tilpasningsdyktig og svært motivert til å bygge videre på den raske og helt nødvendige veksten vi har hatt i Norge de siste årene. Vi mener kombinasjonen av Ingrid sine lederegenskaper, gode strategiske hode, endringsmot, samt ledelsesfagkunnskap og kreative tilnærming til politiske spørsmål vil bidra til å styrke både partiorganisasjonen og politisk handlekraft i årene som kommer.

Partisekretær Torkil Vederhus

Torkil har vært partisekretær siden 2019. Han har i løpet av sin tid som partisekretær lagt ned et imponerende stykke arbeid med å videreutvikle og utvide partiorganisasjonen. Han har i rollen bidratt til å ta organisasjonen godt gjennom to valgkamper og funnet løsninger på organisatoriske utfordringer gjennom en krevende pandemi.

Torkil anerkjennes som en trygg, effektiv og inspirerende støttespiller for partiorganisasjonen og den øvrige partiledelsen. Han har bidratt til å tilrettelegge for god samhandling mellom partiets sentrale organer, og til smidige demokratiske bestutningsprosesser, slik som med elektronisk votering fra partiets medlemmer.

Torkil er en empatisk leder, og en skarp politisk analytiker. Valgkomiteen opplever at han nyter svært høy tillit på alle nivåer i organisasjonen, og innstiller han derfor til gjenvalg som partisekretær.

Valgkomiteens innstilling på øvrige verv vil bli offentliggjort for partiorganisasjonen innen 1. april.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle