Lobbyregister

De Grønne elsker vi åpenhet! Vi ønsker å være offentlig om hvem stortingsgruppa vår møter i det offentlige rom og hvilke tema vi diskuterer. Registeret skal informere om våre møter med organiserte og profesjonelle aktører, alt fra store kommersielle selskaper til små interesseorganisasjoner. Varslere og andre som vi møter som privatpersoner, derimot, fører vi ikke opp her. Registeret har vi foreløpig holdt enkelt og ubyråkratisk, men kom gjerne med dine synspunkter og råd.

MDG møtende: UB = Une Bastholm, AH = Arild Hermstad, KRH = Kristoffer Robin Haug, HL = Håkon Lindahl, JS = Janne Stene, KQ = Knut Quikstad, KB = Kristin Brenna, PES = Per Espen Stoknes, RH = Rasmus Hansson, OE = Ola Eian, RG = Rådgiver

Direkte lenke til tabellen.

Last ned som .ods

Vi trenger deg