– Vi må tilpasse oss klimaendringene og begrense skadene

Norge er ikke forberedt på at det vil komme mer ekstremvær i årene fremover. MDG vil ruste landet for klimaendringene, samtidig som vi jobber for å begrense dem.

– Flere regjeringer har gitt altfor lite penger til klimatilpasning og beredskap over mange år, og de tar fortsatt ikke innover seg kostnadene klimaendringene vil ha for det norske samfunnet. Hadde de gjort det, ville de endret kurs. sier partileder Arild Hermstad.

Han er bekymret for konsekvensene Hans og annet ekstremvær vil få i årene som kommer. Selv besøkte han Mjøndalen, som har blitt berørt av flom, med nestleder Lan Marie Berg.

– Folk fortjener trygghet i hverdagen. Uvær som dette river vekk forutsigbarheten vi vanligvis tar for gitt, sier han.

Også matsikkerheten kan trues av mer ekstremvær. MDG har allerede bedt regjeringen hjelpe norsk landbruk mer med klimatilpasning.

Les også: MDG vil gi en krisepakke til norske bønder

Lan Marie Berg hilser på frivillige for Røde Kors, kledd i oransje klær. Bak sees en Røde Kors-ambulanse.Hilser på: Lan Marie Berg møter frivillige for Røde Kors, som har hjulpet til med å sikre folk og eiendom mot flom, blant annet her i Mjøndalen. 

MDG vil forhindre flom og skred

Et varmere globalt klima vil blant annet gi mer styrtregn og flom. Også om verden skulle nå klimamålet, vil vi se mer dramatisk vær fremover.

– Derfor vil MDG øke bevilgningene til klimatilpasning og beredskap, blant annet ved å gi én milliard mer til flom- og skredforebygging via NVE, forteller Hermstad.

Flere av MDGs forslag for å styrke beredskapen:

  • Styrke nødetatenes arbeid med håndtering av ekstremværhendelser, blant annet ved å sette av mer penger til flere sektorovergripende øvelser.
  • 200 millioner til kommunene for å bidra til å ta igjen vedlikeholdsetterslep på vann og avløp.
  • Sikre forutsigbar finansiering av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og sørge for at større enkeltinvesteringer som bl.a nødnett i fremtiden ikke tas fra ordinære budsjetter.
  • Ta vare på natur som beskytter mot flom, blant annet stanse pågående nedbygging av myr.
  • Utvide det kommende forbudet mot nedbygging av myr til å gjelde alle former for nedbygging og ødeleggelse av myrer.

Lokal handling kan bremse konsekvensene

Hermstad peker på mange områder der lokalpolitikerne kan ta ansvar, selv om regjeringer har somlet.

– Man kan åpne bekker og elver, slik at vannet kan bli transportert bort uten å belaste vann- og avløpsnettet. Man kan etablere flere grønne tak og regnbed for å absorbere regnvann, og plante flere trær, sier Hermstad.

Han peker også på at kommunene kan ta bedre vare på naturen og myrene i den lokale arealpolitikken.

– Og så kan man stille strengere krav til utbyggere om at bygg skal tåle ekstremvær, og ikke bygge i skredutsatte områder. Vi må styrke kompetansen på klimatilpasning i kommunen dersom det er behov for det, og mindre kommuner kan samarbeide med naboene om dette.

MDG tar allerede lederskap på klimatilpasning i Norge: Oslo, der partiet er med å styre, er ifølge CICERO og If best av de aller største kommunene. Lørenskog, der vi har varaordføreren, er best blant de store kommunene (20-50 tusen innbyggere).

Arild Hermstad og en byggeleder foran en gravemaskin på en byggeplass i Oslo. De smiler og er glade - for gravemaskinen er elektrisk, noe som kutter klimegassutslipp.Oslo er ledende på klimatilpasning: Arild Hermstad er ikke bare partileder i MDG, men også byråd for byutvikling i Oslo.

Utslippkutt gir mindre ekstremvær

– Det viktigste vi kan gjøre for å redusere omfanget av ekstremværet vi har sett, er å kutte utslippene og ta vare på naturen vår, sier Hermstad. 

Han mener Norge må gå fra å være en klimasinke til å bli et klimaforbilde, med grønne løsninger og ny teknologi som kutter utslipp.

– Men i stedet står Jonas og Erna fortsatt samlet bak å bruke titall milliarder på unødvendige motorveiprosjekter og byggeprosjekter som både forverrer klimakrisa og gjør samfunnet mindre robust. De står samlet bak å lete etter mer olje og gass, som ikke vil komme i produksjon før om mange, mange år, sier Hermstad.

MDG vil heller hente penger fra oljenæringen og unødvendige prosjekter og gi til beredskap og grønn omstilling i møte med klimaendringene.

Lan, Arild og Cathrin fra Drammen MDG ser på flomvann som nesten når inn i hagen til beboere i Mjøndalen.Flom i nabolaget: Eierne av dette huset i Mjøndalen har tidligere fått flomvann inn i huset. Denne gangen ser det heldigvis ut til å gå bra.

Hans må få politiske følger

Ekstremværet Hans bør være en stor vekker for regjeringen, mener Hermstad:

– Dette bør få dem til å innse nødvendigheten av å bremse klimaendringene. Det viktigste regjeringen kan gjøre nå er å styrke norsk beredskap og starte med å kutte egne utslipp, slik at Norge kan ta sitt klimaansvar på alvor, fremfor å levere mer tomprat.

Les også: 55 handlinger som løser klimakrisa

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle