Klimaendringene blir stadig mer synlige

Samme dag som regjeringen la frem sin stortingsmelding for klimatilpasning, begynte partileder Arild Hermstad sin tale til landsstyret med å trekke frem viktigheten av å bremse klimaendringene og hindre naturkatastrofer som vil oppstå som følge av klimaendringer. Nylig har vi sett store skogbranner som herjer i Canada og som har ført til store røykskyer over land og kontinenter.

– Forrige uke druknet New York i oransjebrun røyk. Millioner av amerikanere ble påvirket. Folk i byen pustet inn helseskadelig luft og ble bedt om å holde seg inne. Ansiktsmaskene kom frem igjen, innledet Hermstad talen med. 

– Det var ikke innspilling av nok en apokalypsefilm som foregikk. Røyken kom nordfra - fra skogbranner i Canada, som akkurat nå opplever den verste skogbrannsesongen i landets historie. Brannene skyldes klimaendringer.

Regjeringen motarbeider kommuner som vil kutte utslipp

I talen ble det også trukket frem at SSBs utslippstall kun viste 0,5% nedgang i utslipp fra 2021 til 2022. I de fleste norske kommuner står også utslippstallene stille. På tross av manglende utslippskutt i norske kommuner, nekter regjeringen likevel å tillate kommunene å innføre nullutslippsoner for kjøretøy og utslippsfrie anleggsplasser for private utbyggere. På toppen av dette tvinger regjeringen flere motorveier inn mot norske byer der lokaldemokratiet har sagt nei til disse. Likevel finnes det gode nyheter fra byer der MDG styrer: 

– Utviklingen i Oslo de siste åtte årene viser at næringslivet har en enorm skaperkraft, handlingsvilje og motivasjon for å satse grønt - så lenge vi politikere setter noen tydelige rammer og krav,. Et eksempel på dette er da vi begynte med å kreve utslippsfrie anleggsmaskiner i alle kommunale prosjekter i 2017, sa Hermstad. 

MDG skaper inkluderende lokalsamfunn over hele landet

MDG går også til valg på en rekke andre saker som påvirker norske lokalsamfunn. Noen av de er byutvikling på menneskers premisser, flere rekreasjonsmuligheter og at det skal være gratis å kunne ha gode opplevelser i sin by, tettsted og nærmiljø. 

– Måten vi i MDG utvikler byene og bygdene våre på, bidrar til mindre utenforskap og ensomhet. Når vi åpner nye gratis møteplasser, som lekeplasser, badeplasser, gatetun og parker, så er det aller viktigst for de som har minst og bor trangt. Det gir gode nabolag, bedre folkehelse, mindre ensomhet og mer inkludering.

– Derfor lover jeg at der MDG får makt etter høstens valg, så skal vi jobbe for flere møteplasser hvor det er mulig å  henge uten å betale for det, over hele landet.

Inviterer Sv og V til grønn blokk

Hermstad brukte også talen som anledning til å invitere SV og Venstre til å danne en grønn blokk, som en felles motpol mot de grå partienes flertall på Stortinget. 

– Når regjering etter regjering med enten SV eller Venstre som støttepartier knapt har kuttet utslipp, er det på tide å spørre om det er mulig å gjøre dette på annen måte. For vi kan vel ikke være tilfreds med at norske regjeringer er vaksinert mot å ta miljøansvar? 

– Dersom alle partier som er opptatt av miljø hadde gått sammen om tydelige krav i en grønn blokk som utfordret begge sidene, kunne vi stilt hardere krav. 

– Da kunne ikke Støre eller Solberg fått gjennom sine budsjetter uten oss. Det skjedde da miljøbevegelsen vant kampen mot oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja, og det kunne ha skjedd dersom de andre partiene stilte seg bak MDGs krav om å stanse oljeletingen, avsluttet Hermstad. 

Se hele Arilds tale her

Her er hele Arilds tale i tekst:

Kjære landsstyre! 

Jeg vet ikke om dere har vært i New York, men de fleste har vokst opp med bilder av denne sagnomsuste byen på film. Og de fleste kjenner til New Yorks skyline. Men forrige uke druknet den i oransjebrun røyk. Millioner av amerikanere ble påvirket. Folk i byen pustet inn helseskadelig luft og ble bedt om å holde seg inne. Ansiktsmaskene kom frem igjen. Skoler stengte. Utendørs arrangementer ble avlyst. 

Noen dager senere drev røyken også over Norge og Island, heldigvis i mye mindre konsentrert form.

Det var ikke innspilling av en apokalypsefilm som foregikk. Røyken kom nordfra - fra skogbranner i Canada, som akkurat nå opplever den verste skogbrannsesongen i landet sin historie.

Brannene skyldes klimaendringer. Varmere, tørrere vær fører til flere og kraftigere skogbranner. 

Røyken er som klimaendringene, den kjenner ingen landegrenser. Og det som skjer på andre siden av jordkloden, påvirker også oss.

Her i Norge øker temperaturen raskt. I VG kan vi lese at temperaturen i Ullensaker har økt med 2,5 grad siden 60-tallet, mens nedbørsmengden går ned. Det gjør det vanskeligere å drive jordbruk, ikke bare her, men i hele landet vårt. Til og med landbruksmininsteren er bekymret. 

Skreifiskere i Lofoten ser torsken forsvinne nordover til kjøligere farvann. Det er vanningsrestriksjoner, bål- og grillforbud, mer flått, dyrere mat, og det skjer en oppblomstring av kjøttetende bakterier flere steder langs kysten vår.

Vi vet at det kan bli verre i årene fremover. Men vi vet og at det finnes en klimakur, men den kan ikke utsettes lenger. Dessverre ser det ikke ut som at akkurat det har sunket inn hos regjeringen. For samtidig som New York var innhyllet i brun røyk, publiserte SSB de foreløpige klimatallene for Norge for 2022.

Fasiten ble at utslippene i Norge falt med 0,5%. De siste 30 årene så har ulike regjeringer kun kuttet 4,7% - til sammen!

Skal klimapolitikken lykkes, må de helt vanvittig opp i tempo, og i gjennomsnitt kutte 7% - hvert eneste år! 

Jeg syns statsminister Jonas Gahr Støre var inne på noe da han i 2021 lovet: 

  1. Alle statsråder skulle få ansvar for klima på sitt felt og måtte levere
  2. CO₂-regnskapet skulle bli like viktig som statsbudsjettet.
  3. Han ville ha med LO og NHO til et forpliktende klimasamarbeid. 
  4. Han lovte nok norske kutt til at vi når klimamålene.

Foreløpig er det ikke blitt noe av disse løftene. Mangelen på handling gir resultater. I dag kom en undersøkelse som sa at bare ti prosent av den norske befolkningen tror nå på at regjeringen vil klare klimamålet. 

Skulle Støre hatt et fnugg av troverdighet, måtte han som minimum gjort det han sa i 2021. Han kan selvsagt hasteinnkalle pressen for å kunngjøre at nå, ja nå, nå blir det andre boller. For klimatiltakene finnes, de er mulige å gjennomføre. Det som mangler, er politisk vilje.

Støre kan derfor like gjerne innrømme det her og nå: Klimamålet kan ikke nås dersom han fortsetter som statsminister.

Blokkuavhengighet 

Kjære landsstyre - det finnes ingen overordnet styring og prioritering av vår tids største solidaritetssak på Statsministerens kontor. SV som støtteparti er henvist til å dra budsjettene i en bittelitt, mer klimavennlig retning. 

Enigheten mellom regjeringen og SV om revidert statsbudsjett denne uka har gode enkeltpunkter på miljø. Jeg gleder meg over mer penger til skogvern og flere punkter på solcellesatsing som følger opp MDGs gjennomslag på Stortinget om en nærenergireform. Men budsjettforliket tar oss ikke til klimakuttene som må til.
SV er selv enige i at forliket ikke er i nærheten av godt nok. 

Når regjering etter regjering med enten SV eller Venstre som støttepartier knapt har kuttet utslipp, er det på tide å spørre om det er mulig å gjøre dette på annen måte. For vi kan vel ikke være tilfreds med at norske regjeringer er vaksinert mot å ta miljøansvar? 

Dersom alle partier som er opptatt av miljø hadde gått sammen om tydelige krav i en grønn blokk som utfordret begge sidene, kunne vi stilt hardere krav. 

Da kunne ikke Støre eller Solberg fått gjennom sine budsjetter uten oss. Det skjedde da miljøbevegelsen vant kampen mot oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja, og det kunne ha skjedd dersom de andre partiene stilte seg bak MDGs krav om å stanse oljeletingen. 

I stedet blir hvert parti en juniorpartner som blir sittende alene og forhandle mot grå regjeringspartier som tillater museskritt der det trengs gigantiske steg.

Det er Ap og Sp som har hovedansvaret for klimapolitikken i Norge. Men alle som er med på å sikre flertall for regjeringens politikk, har et medansvar. 

Nå ender SV opp med å måtte godta at det nylig ble lyst ut 92 nye leteblokker, i stedet for å få gjennomslag i oljepolitikken. 

Argumentet fra SV og Venstre mot grønn blokk er at hvis miljøpartiene går sammen, så vil Arbeiderpartiet og Høyre bare søke samarbeid og få flertall uten oss. Men landsstyre, det er urealistisk. For det ville samtidig bety at de risikerer å utradere seg selv.

Vår dør til SV og V står derfor åpen: Kom til oss og bli med på å danne en grønn blokk. Skaff dere ryggdekning for en kraftfull klimapolitikk i årene som kommer! Velgerne er klare, vi er klare, og sammen står vi mye sterkere enn hver for oss. 

Vi handler lokalt der regjeringen feiler

Men landsstyre - 

Nå er det lokalvalg. Og der regjeringen feiler nasjonalt, leverer vi lokalt.  

Nå er jeg med å styre Norges største by som én av tre byråder fra MDG. I Oslo har vi hatt hendene på rattet i hele åtte år, og vi skal ha det i minst åtte år til! 

De siste klimatallene vi har, viser at Oslo kuttet utslippene med 4,6 prosent på ett år - altså like mye på ett år som vekslende blå og røde regjeringer har fått til på 32! Det synes jeg vi skal bør vi jazzhandse for!

Og med MDG ved roret i hovedstaden har vi mangedoblet satsingen på sykkelveier fra 1 kilometer i året - til 26 kilometer! 

Utviklingen i Oslo de siste åtte årene viser at næringslivet har en enorm skaperkraft, handlingsvilje og motivasjon for å satse grønt - så lenge vi politikere setter noen tydelige rammer og krav,. Et eksempel på dette er da vi begynte med å kreve utslippsfrie anleggsmaskiner i alle kommunale prosjekter i 2017. 

Derfor er jeg optimist på vegne av norsk næringsliv over hele landet. Den dagen Norge starter utfasingen av norsk oljeproduksjon, vil det utløse en enorm skaperkraft. Stadig flere ser  at olja sluker for mye strømkapasitet, dyktige folk og at oljesatsingen driver opp prisene på alle andre prosjekter. 

Regjeringens ambisjoner innenfor havvind, batteriproduksjon og karbonfangst og -lagring, tørker vekk når det ledsages av regjeringens oljesatsing som sluker alt oksygenet i rommet.

Kjære landsstyre, 

Gjennomslagene vi får i hele landet, viser meg hvor viktig det er at vi gjør et godt valg. 

På Lillehammer hvor jeg nettopp var på besøk, jobber lokallaget for å løfte reparatørene som hver eneste dag sparer ressurser ved å fikse ting fremfor å få folk til å kjøpe nytt.

Og i Bodø, som jeg nylig besøkte nyter MDG stor respekt. Våre representanter har fått gjennomslag for at ansatte i Nordland fylkeskommune får godtgjøring når de sykler til og fra møter. Nå skal vi sikre en grønn byutvikling når byen bygges om, mer kultur og flere bilfrie steder i sentrum. 

I Trondheim har MDG fått inn arealnøytralitet i kommuneplanens samfunnsdel. Sånn tar vi vare på naturen i byen. Og i oktober behandlet Trondheim klimabudsjett samtidig som pengebudsjettet ble behandlet - for tredje år på rad! 

På Tynset besøkte lokallagsleder Sindre og jeg for et par uker siden et skogsområde hvor han kjemper mot planene om et boligfelt og en ny vei i nærskogen.  

Allerede har Tynset MDG klart å stanse etablering av snøscooterløyper, hyttefelt i villreintrekk og begrenset maskinbruken i naturreservat. 

For når regjeringen forplikter seg til å verne 30 prosent av norsk natur, så følger MDG opp over alt der vi er representert. Vi handler, der regjeringen fomler.og somler.

Og kjære dere,
Når MDG utvikler byene og bygdene våre, bidrar det til mindre utenforskap og ensomhet. Når vi åpner nye gratis møteplasser, som lekeplasser, badeplasser, gatetun og parker, så er det aller viktigst for de som har minst og bor trangt. Det gir gode nabolag, bedre folkehelse, mindre ensomhet og mer inkludering. 

Derfor, kjære landsstyre, så lover jeg at der MDG får makt etter høstens valg, så skal vi jobbe for flere møteplasser hvor det er mulig å henge uten å betale for det.

Men ikke bare det! Kollektivprisene skal ned. Vi skal hjelpe alle som nå sliter økonomisk, både ved å øke minsteytelsene, men også ved å for eksempel å gi kommunale sommerjobber til unge, og legge til rette for mer sosial boligbygging. Alt dette gir ny giv og mer liv i bygda og i byene våre. 

Over hele landet skaper vi nye muligheter når vi tar ansvar for å styre eller sikre flertall for grønn politikk i lokalsamfunnet. Sånn vinner vi valget!

Kjære landsstyre, 

Dynamikken i Stortinget nå med en opposisjon som er på ballen og en regjering uten flertall, gir oss gjennomslag. Og det vet Lan, Une og Rasmus vår å utnytte. Det lukter derfor svidd av Stortingsgruppen vår for tiden! De har den siste tiden fått flertall for masse god og grønn og politikk. Nå må regjeringen levere på mer solceller, nærenergi, mer bærekraftig biogass for å nevne noe.

Jeg kunne stått her hele dagen og ramset opp grønne gjennomslag. 

Poenget er: Det er viktig hvem det er som sitter og bestemmer. Det er vi som tar kampen for klima, natur, rettferdighet og fremtidige generasjoner. For en politikk som favner alle, for alltid. 

Pride og 25. juni 

Kjære landsstyre, 

25. juni i fjor gikk en mann med våpen løs mot folk på London pub i Oslo. Onsdag forrige uke ble granskingen av politiets håndtering offentliggjort. 

Det som kom frem sjokkerer meg. PST kunne ha avverget drapet på to mennesker og at 21 mennesker ble såret. 

Dette berører meg, også personlig. 

Når vår eldste sønn fortalte oss at han var skeiv, var det på sms: “Gikk bra på eksamen i kunst og håndverk. Er forresten homo”. Og så var vi i familien ferdig med den saken. Jeg har alltid tenkt at han er heldig, og at jeg er heldig, fordi han har vokst opp i Norge, et land som er trygt for skeive. 

Men etter terrorangrepet på London pub i fjor, var det noe som forandret seg. For første gang sa Aslak til meg at han følte seg utrygg. Da ble jeg også utrygg. 

Det gjør vondt å tenke på at Aslak og mange skeive føler seg utrygge. At fedre og mødre i hele landet skal være bekymret for døtrene og sønnene sine. Det er ikke greit at skeive i hele Norge ikke vet om de tør å være med i årets Pride-feiring. 

For Pride-feiringen er jo til for å vise frem at alle skal få være den de er. At også de som kanskje har blitt møtt med hat, avvisning og fordommer, har rett til å elske og til bli elsket. 

Terrorangrepet 25. juni har satt kampen for skeives rettigheter tilbake. I denne situasjonen må jeg si at min tillit til justisminister Emilie Enger Mehl er tynnslitt. Hun har ikke villet beklage overfor skeive i Norge. Vi kommer til å følge med på det hun gjør fremover. At hun tar et oppgjør med hatet og sørger for trygghet under årets Pride-markeringer- det er et minimum.

Hvorfor vi vinner valget 

Kjære landsstyre, 

Vi går til valg på å kutte utslipp, ta vare på naturen, skape nye jobber og få ned forskjellene - overalt i hele Norge. 

Og folkens, dette vet vi alle sammen, er vinneroppskriften!

Oppgaven vår nå, er å gjøre alt det vi kan for å få klima, natur, solidaritet og grønne jobber på agendaen, overalt hvor vi bor. For vi er helt rå på å mobilisere. 

Vi skal sette agendaen med politikk som er bra for folk, som billigere kollektiv, kjærlighet til nærnaturen, og flere gratis og grønne møteplasser

Der har dere, kjære LS, en utrolig viktig jobb.

Dere er viktige og sterke rollemodeller for alle som skal ut og vinne valget for MDG. 

Vi har planene klare, vi har den beste politikken og de beste folkene. Nå skal vi ut og mobilisere. 

For det er utrolig viktig at de grønne stemmene runger - i hvert fylke, i hver eneste kommune. Sammen skal vi få makt til å endre Norge til det bedre, nedenfra. Gate for gate, by for by og bygd for bygd. Sammen klarer vi det utroligste. 

Takk for meg. 

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle