Ja til en bærekraftig klesindustri!

Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 8.5.2022

Det må bli lettere å reparere. MDG vil:

 • Innføre en levetidsmerking på klesplagg, med garantier og reparasjonsrett dersom plagget går i stykker før forventet levetid. Forventet levetid kan ikke være kortere enn hva reklamasjon og garanti er angitt ved i loven. 
 • Vurdere å utvide garantitiden og reklamasjonsfristen for klær og sko til tre år.
 • Fjerne moms på reparasjon, brukt og utleie.
 • At forbrukerrettigheter skal formidles tydeligere og at kles- og skobutikker skal ha opplysninger tilgjengelig i butikkene om hvor produktene kan repareres.

Det må bli lettere å gjenvinne og gjenbruke klær. MDG vil:

 • Innføre en målrettet produsentansvarsordning som faser ut “fast fashion”
 • Utrede en kastelov for tekstilbransjen for å redusere svinn i klesindustrien.
 • Utrede en ordning der kleskjedene må betale inn en sum per plagg, som brukes til gjenvinning av ødelagte klær.
 • Innføre resirkulering av tekstiler fra brukte og kastede klær, og gi støtte til økt forskning på materialgjenvinning.

Vi må begrense forbruket av klær. MDG vil:

 • Gjøre det lettere og billigere å leie klær og utstyr.
 • Innføre strenge og tydelige krav til bærekraft ved offentlige innkjøp av klær og tekstiler, og legge til rette for leasing og leie av klær i det offentlige.
 • Jobbe for økt standardisering av trygge kjemikalier og stoffer i klær, slik at det blir enklere å gjenvinne
 • Stille krav til etikk og bærekraft for bedrifter som skal få reklamere for klær i Norge
 • Pålegge klesindustrien å merke produktene bedre med produksjonsår, produsentnavn og produktets innhold, som gjør det mulig å spore produktet til produsent og la forurenser betale når produktet kommer i retur, med differensierte avgifter.

Vi må senke klesindustriens miljøavtrykk. MDG vil:

 • Støtte EUs krav til tekstilindustrien på områder som gjenvinning av klær, reduksjon av volumene på klær og ombruk av klær, og innføre klare retningslinjer for hva som kan kalles “bærekraftige tekstiler”.
 • Nedsette et miljøinformasjonsutvalg med mandat til å komme med forslag til ny og mer radikal miljøinformasjonslov, etter modell fra den nye etikkinformasjonsloven.
 • Innføre en differensiert miljøavgift på klær.
 • Jobbe internasjonalt og tilrettelegge for at næringslivet kan flytte større deler av kles- og skoproduksjon til områder i nærheten av der produktene selges.
 • Stille krav om reduksjon i bruk av syntetiske materialer som kan ha negative helse- og miljøeffekter, og holde bedrifter som påfører samfunnet og miljøet negative eksternaliteter ved deres produksjon økonomisk og juridisk ansvarlige.
 •  Øke forskningen på alternative råvarer og bærekraftig produksjon i tekstilbransjen.
 • Innføre myndighetskrav til at alle varer har anerkjent bærekraft sertifisering av uavhengig tilsyn for kvalitet-, miljø-, avfall- og arbeidsforhold. 

Det grønne skiftet i klesindustrien må skje i samarbeid med klesbransjen samt nasjonale og internasjonale berørte parter. MDG vil: 

 • be Regjeringen ta initiativ til et utvalg, der representanter fra fagbevegelsen, bransjeorganisasjoner, internasjonale organisasjoner, forskningsmiljøer og frivillige organisasjoner samarbeider om hvordan å få til et grønt skifte i klesindustrien nasjonalt og internasjonalt, og hvordan å senke klesforbruket. 

Vi trenger en etisk klesindustri. MDG vil:

 • Styrke åpenhetsloven, blant annet ved å kreve at selskaper må offentliggjøre leverandørlistene sine og at bedrifter skal ha innsyn i hvilke arbeidsforhold tekstiler er produsert under.
 • På sikt utarbeide et lovverk mot moderne slaveri som setter konkrete etiske krav og standarder til varer som selges i Norge og av norskregistrerte selskaper. Grunnleggende informasjon om produksjonssted, arbeidstid og lønn bør være synlig på prislappen og på selskapets hjemmesider. 
 • Jobbe her hjemme, gjennom EU og internasjonalt for å kunne stille  krav til materialbruk og kjemikaliebruk i klær som selges slik at tekstilarbeidere ikke blir utsatt for helsefarlige arbeidsforhold, og stille krav om trygge arbeidsforhold ved alle tekstilfabrikker 

 

 • At klesindustrien skal kunne tilby klær i alle størrelser for å unngå diskriminering basert på kroppsvekt og fasong.

 

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle