Et tett europeisk samarbeid er avgjørende i vår tid

Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes landsmøte  14.05.2023

 

De Grønne jobber for å fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Vi er en del av en internasjonal, grønn bevegelse og sammen med våre europeiske søsterpartier jobber vi for å styrke internasjonale klima- og miljømål, forsvare demokratiske verdier, ivaretakelse av menneskerettigheter og økt innsats for internasjonal solidaritet. De Grønne mener at internasjonalt samarbeid er avgjørende for å løse de store, globale utfordringene. Et tett og forpliktende europeisk samarbeid står derfor sentralt i grønn politikk.

EU har bidratt sterkt til fred og samarbeid i Europa etter andre verdenskrig. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen som følge av krigen i Ukraina har vist at EU fortsatt har en avgjørende rolle å spille knyttet til varig fred i Europa. I tillegg har EU blitt en foregangsregion for klima- og miljøpolitikk i verden. I tiåret som kommer må klima- og naturkrisen bli et hovedtema i Norges og EUs utenrikspolitikk. Gjennom tett samarbeid med EU kan Norge bidra til at unionen tar tydelige grep for å gjennomføre det grønne skiftet.

Derfor bør Norge forhandle om EU-medlemskap.

De Grønne mener at Norge i større grad vil kunne bidra aktivt til å løse de store utfordringene verden og Europa står i i dag. Slik kan vi stå sammen med våre nærmeste naboer og allierte i kampen for klima og natur, for mer demokrati og for vår felles sikkerhet. EUs omfattende satsing på klima- og miljø gjennom den grønne giv er et historisk veiskille i EU-samarbeidets historie. Gjennom den grønne giv, med bl.a. EUs klimalov, kommer den norske oljeindustrien til å få det vanskeligere og den norske naturen til å få det bedre.

De Grønne har ikke et ukritisk forhold til EU. Men som verdens viktigste klima- og miljøpolitiske arenaer er det i vår interesse å bidra til forhandlinger om hvordan vi sammen med Europa skal takle utfordringene jorda står overfor. I forhandlinger med EU vil selvforsyning, landbruk, fiskeri og demokrati være viktige momenter.
Norge har ikke tatt stilling til EU-medlemskap siden 1994. Det betyr at ingen nordmenn under 46 år har tatt stilling til spørsmålet om norsk EU-medlemskap. Siden den gang har også Europa og EU-samarbeidet utviklet seg betydelig.

Miljøpartiet De Grønne vil:

  • Gå inn for nye forhandlinger med EU med sikte på norsk EU-medlemskap, der avtalen må godkjennes av folkeavstemning.
  • Bidra til en kunnskapsbasert og opplyst EU-debatt. Der vi kommer med relevant kritikk av usannheter og bygger broer mellom mennesker – uansett standpunkt.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle