Grønn og solidarisk energipolitikk

Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 8.5.2022

 

MDG vil jobbe for:

 • At Norge tar initiativ til et langsiktig forpliktende energisamarbeid med EU for å bidra til EUs planer for en raskere omstilling bort fra fossil energi. 
 • At Europa når målet sitt om å bli uavhengig av russisk olje og gass i løpet av 2022 og at Norge tar initiativ overfor EU om å fastsette en felles målsetning om når Europa skal være fossilfritt.at overføringskapasitet mellom Norge og Europa bedres for å sikre Europas overgang til et fornybart energisystem. Beslutningen om at strømproduksjon fra den planlagte havvindutbyggingen på Nordsjø 2 kun skal sendes til Norge må omgjøres, slik at strømmen kan sendes begge veier.
 • At Norge skal være en stabil og pålitelig leverandør av gass til Europa de nærmeste årene gjennom utvinning fra eksisterende felt og at Norge allerede nå varsler Europa om en gradvis og forutsigbar utfasing av norsk gassproduksjon i løpet av 2030-tallet. 
 • At omfattende miljøkartlegginger for aktuelle områder for havvind settes i gang umiddelbart, og tempoet i havvindutbyggingen på norsk sokkel økes betraktelig.
 • At det etableres en plan for energieffektivisering og lokal energiproduksjon hvor det settes klare mål, hvor virkemiddelapparatet utformes for å nå disse målene og hvor regjeringen forutsettes å rapportere tilbake til Stortinget på fremdriften i å nå disse målene. I tillegg må fjernvarme, både i stor og liten skala, utnyttes i langt større grad til distribusjon av lokalt produsert varmeenergi.
 • At det legges til grunn et nasjonalt mål om å spare 13 TWh i norske bygg innen 2030 og halvere energiforbruket innen 2050.
 • At det legges til grunn et mål om installert effekt fra solenergi på 10 GW på norske bygg innen 2030.
 • Prinsippene fra sirkulærøkonomi med lengre brukstid, reparasjoner, gjenbruk og redesign kan redusere energibruken betydelig og er en viktig del av energisparingen. Metoder til å kartlegge dette bidraget må etableres og synliggjøres.
 • At energisparing og lokal energiproduksjon blir attraktivt og mulig for alle, med gratis energirådgivning og mer tilgjengelige og bedre støtteordninger til solenergi og energieffektivisering. Det må tilrettelegges for lokal energilagring og omsetning av energi mellom bygg.
 • At Norge satser på flere pumpekraftverk, der en grundig naturfaglig vurdering viser små konsekvenser. 
 • At norske strømforbrukere skal ha trygghet for at de får dekket grunnleggende energibehov til varme, lys og matlaging. Alle som trenger det må få hjelp til å betale høye strømregninger når prisene går i været. 
 • Studentsamskipnader og andre velferdsorganisasjoner som tilbyr utleie av bolig må inkluderes i støtteordninger når strømprisene skyter i været. 
 • At det etableres en sosialt rettferdig ordning som premierer lavt strømforbruk og initierer energieffektivisering.
 • At statens ekstra inntekter i perioder med høye strømpriser deles ut igjen til befolkningen. Utbetaling skjer månedlig med et likt beløp, differensiert ut i fra løpende strømpris i de forskjellige prisområdene.Det vil gi alle hjelp til å betale høye strømregninger, og virke omfordelende, siden den som har minst fra før, relativt sett får mest igjen.
 • At det innføres en ordning for “strømstøtte” til leietakere i utleieboliger, hvor utleier dekker en viss prosentandel av strømutgiftene som påløper. Dette vil fungere som et insentiv for utleiere til å energieffektivisere også utleiedelen av boliger og redusere strømforbruket i Norge
 • At Norge satser på utvikling av nye teknologier og løsninger for produksjon av grønne energibærere. Det vil hjelpe Europa og Norge med å kutte utslippene, særlig fra transport og industri hvor elektrisitet ikke er egnet som energikilde.Det vil hjelpe Europa og Norge til å kutte utslippene, særlig fra transport og industri. 
 • At det fastsettes mye strengere krav til hvor mye vannreservoar i norske vannkraftanlegg kan tappes ned, slik at vi hindrer skade på livet i og langs vannbassengene med for lav vannstand.
 • MDG mener den helt nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa som følge av krigen i Ukraina, sammen med den stadig mer akutte klima- og naturkrisen, hensyn til jobber i Norge, og internasjonal solidaritet, tilsier at Norge nå må ta stilling til om vi skal søke medlemskap i EU. MDG skal aktivt bidra til å løfte en slik debatt.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle