Alternativt statsbudsjett 2017

Du kan lese alternativt statsbudsjett 2017 her.

Vi trenger deg