Nyheter

I går dømte EU-domstolens datalagringsdirektivet (DLD) til å være i strid med grunnleggende rettigheter for EU-borgere. Miljøpartiet De Grønne mener DLD nå må skrinlegges.

Vi må forplikte oss til å kutte klimagassutslipp, mener Miljøpartiet De Grønne, KrF, Venstre, SV og Sp. Nå krever de klare miljøforpliktelser fra regjeringen – for eksempel gjennom en klimalov.

MDG i media

Hva er vitsen med å lete etter mer når vi allerede har funnet for mye, spør Rasmus Hansson i denne kronikken i Energi og Klima, hvor han forklarer representantforslaget om å stanse å lete etter mer olje.

Vi søker regionsekretærer for Vest- og Sørlandet, Oslo og Akershus, Østlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Rasmus Hansson ble intervjuet om elektrifisering av Utsira på NRK P2 Nyhetsmorgen.				

Fornybar fremtid

Vi vil ha en lykkelig slutt på det norske oljeeventyret og starte omstillingen til en bærekraftig og fornybar økonomi nå.

Klimasmart samferdsel

Vi ønsker å revolusjonere norsk samferdsel og gjøre det enkelt og billigst å velge de mest miljøvennlige transportmidlene.

Livskvalitet

Vi vil ha et samfunn der folk har mer tid til hverandre heller enn å jage etter mer meningsløst forbruk.

Politikk

Klima

Klimahensyn ligger til grunn for våre beslutninger på alle politiske områder, og vi vil bruke oljefondet og Statoil for å fremme en klimavennlig politikk.

Et mangfoldig kulturliv

Alle bør ha tilgang til et bredt kulturtilbud. Vi mener det offentlige må legge til rette for et mangfoldig kulturliv gjennom gode støtteordninger.

Bærekraftig landbruk

Vi mener Norge må være selvforsynt med de matvarene vi har best forutsetning for å produsere og ønsker full omlegging til bærekraftig landbruk.

Grønn næringspolitikk

Skaperkraft og engasjement må utgjøre drivkraften i økonomien. Småbedrifter, entreprenører og private initiativer er sentrale i vår næringspolitikk.

Hvem

Rasmus Hansson (f. 1954) er Miljøpartiet De Grønnes første stortingsrepresentant. Rasmus er utdannet biolog og en erfaren miljøverner. Han har lang erfaring fra både aktivisme, organisasjon og forvaltning og har tidligere vært leder for WWF. Sist har han vært leder av toppsenteret til CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn.

Hjertesaker

  • Starte nedtrappingen av den norske oljevirksomheten. Det vil bety at samfunnets hovedoppmerksomhet og største ressurser flyttes til å utvikle alternativet: Det bærekraftige velferds-Norge.
  • En plan for bevaring av norsk natur. Norges internasjonale forpliktelse om å stanse tapet av naturmangfold innen 2020 betyr at vi må begynne å behandle natur annerledes. Det som må vernes må faktisk vernes. Vi må ta mye større naturhensyn. Bruker vi natur, må vi restaurere eller på samme måte erstatte annen natur.
  • En norsk klimalov, som vil forplikte politikerne til å levere på vedtatte klimaløfter, og som vil sette utslippskuttingen i et langsiktig og effektivt system.

Hvem

Hanna E. Marcussen (f. 1977) er utdannet arkeolog og kommer opprinnelig fra Sandøya i Tvedestrand kommune i Aust-Agder. Hun er styremedlem i EFN og Digitalt Personvern og har vært Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talskvinne siden 2008.

Hjertesaker

  • Starte arbeidet med å omdanne Norge til fremtidens fornybarsamfunn.
  • Jobbe for bedre livskvalitet fremfor økt lønnsvekst.
  • Styrke personvernet og digitale rettigheter.

Hvem

Harald A. Nissen (f. 1963) har bakgrunn både fra akademia, som aktivist og fra norsk kulturliv. Han har lang fartstid i Miljøpartiet De Grønne og har vært partiets nasjonale talsmann siden 2011.

Hjertesaker

  • Starte den store omleggingen til et bærekraftig samfunn nå.
  • Jobbe aktivt både mot klimaendringer og de økende truslene mot biologiske mangfold.
  • At norsk landbruk skal få levelige rammer og at norske forbrukere skal kunne spise giftfritt.

Forsidefoto: CF-Wesenberg og Susanne A. Finnes / Kolonihaven.no

Her er hva du kan bidra med

Økonomisk

Nyhetsbrev

Medlemskap

×

Støtt Miljøpartiet de Grønne