Slik vil vi redde naturen

Nye forslag fra MDG kan stoppe ødeleggelsen av skog, fjell og annen natur i Norge.

– Selv om vi kunne juble for en historisk global naturavtale like før jul, så fører Norge en fullstendig oppstykket og ansvarsløs politikk. Konsekvensene er at verdifull natur forsvinner, bit for bit. Stortinget må ta ansvar, sier partileder i MDG, Arild Hermstad.

Forslagene fra MDG på Stortinget tar sikte på å verne livsgrunnlaget vårt gjennom investeringer i en robust natur. MDG vil blant annet lovfeste at Norge skal bli «arealnøytralt» i 2025, og deretter arealpositivt. Med andre ord: Først stanse tapet av natur, deretter sikre mer natur. 

I praksis innebærer det at ny utbygging må skje i områder som allerede er bebygget, og hvis det gjøres unntak, må minst like store områder med natur restaureres et annet sted. Dette regnskapet må gå pluss, i naturens favør, om få år.

Arild Hermstad på sykkel, på vei nedover en bred sti i tett skog. Han har på hjelm og tettsittende shorts.Nyter naturen: Arild Hermstad driver selv med blant annet stisykling i naturen - men kun på godt brukte stier der han kan sykle uten å påføre naturen mer slitasje. Her på en sti i Østmarka, i sitt eget nærområde hvor det er egne tilrettelagte stier for stisyklister.

Vil du ha flere nyheter fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vil stanse planlagte naturinngrep

I tillegg til å endre hele systemet som forvalter naturen vår, vil MDG stoppe flere konkrete ødeleggelser som er planlagt:

  • Ny E6 gjennom Lågendeltaet i Lillehammer.
  • Ny E16 og Ringeriksbanen vil gjøre store inngrep, blant annet i verdifulle og vernede våtmarker. Det må raskt utredes et alternativt trasévalg for den nye toglinja, og den tilhørende motorveien bør nedskaleres.
  • Hordfast-prosjektet (E39 Stord–Os), som vil ødelegge verdifull myr, regnskog og kystlandskap. Dette kan ikke realiseres slik det er planlagt i dag.
  • Davvi vindpark i Lebesby kommune, som vil påvirke samiske reindriftsområder og innebære et stort inngrep i Norges nest største inngrepsfrie område.
  • Helårs alpinlandsby i Sysendalen i Eidfjord kommune, som vil få negative konsekvenser for villreinen. Her bør tillatelsen trekkes tilbake.

Partiet vil også ha en full gjennomgang av planlagte naturinngrep i Norge, med mål om å redusere nedbyggingen av natur. Slik kan vi følge opp ambisjonene i den store globale naturavtalen vi nettopp har vært med på å inngå.

Tidligere nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen, i turklær foran en elv. Hun holder en plakat med teksten “Leve Rásttigáisá - nei til vindkraft”.Sier nei: MDG foreslår å stanse flere planlagte naturinngrep, blant annet vindkraft i området Laksefjordvidda-Rásttigáisá. Avbildet er tidligere nestleder Kriss Rokkan Iversen.

Kommunene er viktig i naturpolitikken

– Naturen er livsgrunnlaget vårt. Vi mennesker er ingenting uten en intakt natur. Vi foreslår å innføre målsettinger, lovverk, rapportering og budsjettering som sørger for at naturen går i pluss, ikke i minus. Stortinget skal rett og slett lovfeste at Norge skal ha mer urørt natur i fremtiden, forklarer Hermstad.

For å gjennomføre dette skal kommunene få bedre kunnskap og verktøy til å drive god naturpolitikk. Men de får også strengere krav, blant annet om å vise frem tydeligere hva gjennomførte og planlagte utbygginger betyr for naturen.

Nedbygging av norsk natur

  • Inngrepsfri natur har blitt redusert med 630 kvadratkilometer fra 2013 til 2018, ifølge Miljøstatus. 
  • I perioden 1990-2019 ble det i snitt bygget ned tilsvarende 7000 fotballbaner i året.
  • 75 prosent av områdene som bygges ned er skog, og det meste av utbyggingen skyldes boliger og fritidsboliger (43 prosent) og veibygging (26 prosent). 
  • Utbyggingen fra 1990-2019 hadde også stor negativ klimaeffekt, og førte til et gjennomsnittlig utslipp på 2,1 mill. tonn årlig (Miljødirektoratet 2021). 

Konkrete virkemidler som redder naturen

– Festtalene om at naturen skal utgjøre rammen for all politikk må nå faktisk settes ut i livet, følger Hermstad opp. 

Forslagene fra MDG kommer samtidig som verdens ledere har blitt enige om en ny global naturavtale, inspirert av klimaavtalen fra Paris. Den sier blant annet at verden skal verne 30 prosent av all natur innen 2030.

– Regjeringen har en god mulighet til å vise at de tar natur på alvor ved å stemme for våre forslag. Så langt er det lite som tyder på at politikken de fører er i tråd med avtalen som er vedtatt, sier partilederen. 

– Skal ambisjonene i en slik avtale ha noe å si, må regjeringen faktisk følge den opp med konkrete virkemidler her hjemme, og MDG skal gjøre alt vi kan for at det skjer, avslutter Hermstad.

Les MDGs naturforslag

Forslagene fra MDG skal ble diskutert og behandlet av Stortinget i mars 2023. Flere partier stemte for, men flertallet gikk imot. Her kan du lese hele forslagene og se hvem som stemte hva:

Forslag om et arealnøytralt Norge der man stanser naturtapet og starter gjenoppbyggingen av en rik, robust og mangfoldig natur

Forslag om å stanse alvorlige naturinngrep og styrke vernet av norsk natur i tråd med ambisjonene i den globale naturavtalen

At forslagene ble nedstemt betyr ikke at de er lagt vekk - å redde naturen blir bare viktigere og viktigere, og vi vil fortsette å jobbe for støtte fra flere partier. 

Les også fra partiprogrammet vårt: Å ta vare på naturen er å ta vare på livsgrunnlaget vårt

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle