Valgkomiteens innstilling til ny ledelse

På det ekstraordinære landsmøtet 26. november skal partiet velge ny partileder og potensielt en ny nestleder - dersom en av dagens nestledere blir valgt til partileder. Valgkomiteen har nå landet en enstemmig innstilling.

Valgkomiteens innstilling på ny partileder og ny nestleder

Valgkomiteen har nå landet en enstemmig innstilling på ny partileder og ny nestleder:

  • Som partileder innstiller vi på Arild Hermstad
  • Som ny nestleder innstiller valgkomiteen på Lan Marie Berg

Da Une Aina Bastholm trakk seg som partileder 17. august, fremskyndet valgkomiteen vår oppstartshelg til 26.-28. august. Vi brukte oppstartshelgen på å lage fremdriftsplan for prosess frem mot innstilling, samt gå gjennom landsstyrets vedtak om ekstraordinært landsmøte, rollebeskrivelser og partiets vedtatte langtidsstrategi. 

Valgkomiteen har i prosessen lagt vekt på å sette sammen en ledelse som er klar til å lede partiet og partiorganisasjonen fra dag én. Vi vurderer det som essensielt at partiet fokuserer ressurser på valgkamp-forberedelser i alle deler av organisasjonen, på samme tid som at ledelsen forstår og iverksetter tiltak for å forberede partiet på stortingsvalget i 2025 samt operasjonalisering av langtidsstrategien. Valgkomiteen konstaterer at det er bred oppslutning i partiet blant både organisasjonen og kandidatene i vår prosess hva gjelder langtidsstrategien som ble vedtatt av landsmøtet 2022.

Valgkomiteen har hatt en bred prosess; vi har fått innspill om åtte ulike lederkandidater, hvorav fire stilte seg til disposisjon for partiet og har blitt intervjuet i to omganger. Vi har hatt fire arbeidshelger, mottatt innspill fra enkeltmedlemmer og tillitsvalgte i hele partiet, og gjennomført 19 referansesamtaler med personer som samarbeider tett med partiledelsen.

Både leder og ny nestleder velges for perioden frem til landsmøtet i 2024.

 

Partileder Arild Hermstad

Gjenvalg, ny rolle

Arild Hermstad fungerer som partileder etter at Une Bastholm fratrådte 17.8.22. Arild er en tydelig og solid leder, med lang fartstid i partiets ledelse. Han ble talsperson sammen med Une Bastholm fra 2018-2020, deretter som nestleder fra 2020-2022. På landsmøtet 2022 ble han valgt som permanent stedfortreder ved leders fravær.

Arild kommer opprinnelig fra Bergen. Lenge før han ble med i Miljøpartiet De Grønne var han en tydelig grønn ledestjerne som leder av Framtiden i våre hender og som styreleder i Syklistenes Landsforening. Han ble MDG-politiker fordi han mistet tålmodigheten med det politiske flertallet som alltid setter vekst foran hensynet til klima og miljø. Arild er opptatt av klimaomstilling, miljøvern og solidaritet med og ansvar for de som av ulike grunner faller utenfor. Han har erfaring som lokalpolitiker etter å ha vikariert for byråd for byutvikling og for byråd for miljø og samferdsel i Oslo, og han har vært førstekandidat ved Stortingsvalg i Hordaland i 2017 og 2021.

Arild er god til å se og inspirere så vel lokallag over hele landet, som grønne ungdommer som er ferske i politikken. Som leder er han tydelig, strukturert, god til å delegere arbeidsoppgaver, og han har et stort kontaktnett i partiet. Arild en trygg og synlig formidler av MDGs budskap. Vi anser Arild som den gjennomgående beste lederkandidaten.

 

Ny nestleder Lan Marie Nguyen Berg

Lan Marie Nguyen Berg ble i 2021 valgt inn som stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne fra Oslo. Hun er medlem av finanskomiteen og den utvidede utenriks-og forsvarskomiteen. I 2022 tok hun over som parlamentarisk leder etter Une Aina Bastholm.

Lan er finanspolitisk talsperson i MDG og hun er en av MDGs mest erfarne, profilerte og synlige politikere.

Lan var førstekandidat for MDG i Oslo ved lokalvalgene i 2015 og 2019, og var byråd for miljø og samferdsel i perioden 2015 - 2021. Som byråd har Lan opparbeidet seg betydelig politisk styringserfaring, og hennes evner som forhandler har bidratt til MDGs solide posisjon i hovedstaden. Hennes arbeid med å gjennomføre en grønn omstilling av Oslo har brakt byen og partiet mye positiv oppmerksomhet og interesse både nasjonalt og internasjonalt. 

Lan har vært aktiv i miljøbevegelsen i mange år, og hun har jobbet med klimaforskning for CICERO og ved UiO. 

Lan er et ledertalent med godt overblikk og imponerende strategiske og organisatoriske evner. Hun har de siste syv årene brøytet vei for MDGs politikk i Oslo og i riksmediene, hun har et stort kontaktnett i partiet og alle kjenner Lan som en sterk og uredd grønn politiker.

Ved å velge Lan som nestleder gir vi en nasjonal  plattform til et menneske som for mange  personifiserer MDG. Vi sikrer også direkte kontakt mellom partiets ledelse og stortingsgruppa.

 

Leders stedfortreder

I tråd med Landsstyrets vedtak våren 2022 innstiller valgkomitéen på Lan Marie Nguyen Berg som fast stedfortreder ved partileders fravær.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle