VALGKOMITEEN

Valgkomiteen er valgt av landsmøtet 2016 for å innstille på tillitsvalgte som Landsmøtet 2017 skal velge. Valgkomiteen har signert på taushetsplikt.

Kontaktinfo valgkomiteen v. Eline Vigre, leder:

Epost: eline.vigre@mdg.no

Tlf: 926 84 821