Vedtatte resolusjoner

Opphev forbudet mot dobbelt statsborgerskap

Den langvarige høye befolkningsveksten i Norge er resultat av innvandringen og denne utviklingen vil etter...

Grønn regionreform

Miljøpartiet De Grønne mener en regionreform kan være hensiktsmessig under forutsetning av at reformen:

Samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne

I et grønt samfunn er demokrati, samfunnsdeltakelse og solidaritet med andre mennesker en viktig forutsetning.

Fleksibel og grønn byggestandard

Bygging av boliger medfører en betydelig belastning på miljøet. De siste årene har vi sett...

Ta grep om formidlingsøkonomien

Den nye formidlingsøkonomien kan gi bedre ressursutnyttelse og bidra til redusert materielt forbruk. Uten regulering kan...

Ja til lokale arbeidsplasser og verdiskapning innen kyst- og havfiske

Norge er rikt på evigvarende naturressurser som kan utgjøre grunnlaget for nye arbeidsplasser hvis vi legger...

Forsvinn, matsvinn!

FNs landbruksorganisasjon, FAO, har beregnet at om lag en tredjedel av all mat som produseres...

Ja til etisk oljefond

Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet, er verdens største statlig eide fond, og Miljøpartiet De...

Styrk rettssikkerheten til voldtektsofre!

Å tie er ikke å samtykke. Miljøpartiet De Grønne krever en endring av straffelovens voldtektsbestemmelse,...

Norge må bidra til gjenoppbygging i Sinjar-området

Det er en nær sammenheng mellom strømmen av flyktninger til Norge og resten av Europa...

Vi trenger deg