Vedtatte resolusjoner

Nei til ny E16

MDG krever at de ikke-prissatte verdiene i mye større grad inngår i hva som defineres...

Trafikkutfordringer rundt Oslofjorden må løses grønt

MDG mener det er galt å utvikle et arbeids- og boligmarked på tvers av Oslofjorden...

Utsett FM-slukkingen

De Grønne merker seg de siste månedenes nyheter om manglende DAB-dekning, spørsmål rundt sikkerhet og...

Varig vern av Lofoten

Om klimamålene skal nås kan ingen nye oljefelt åpnes. Vekst i petroleumsinvesteringene vil også medføre...

MDG ønsker ikke at Værnes blir en base for amerikanske marinesoldater

I oktober 2016 ble det informert om at 330 amerikanske soldater skal trene på Værnes...

De Grønne vil ha lokal foredling av fiskeressursene

Etter Tveteråsutvalgets Sjømatmelding fikk regjeringa av Stortinget i oppdrag å nedsette en ekspertgruppe, den såkalte...

Et moderne stambanenett i Nord-Norge

MDG arbeider for raskest mulig utredning av et norsk stambanenett, i forlengelse av Fauske nordover,...

Opphev forbudet mot dobbelt statsborgerskap

Den langvarige høye befolkningsveksten i Norge er resultat av innvandringen og denne utviklingen vil etter...

Grønn regionreform

Miljøpartiet De Grønne mener en regionreform kan være hensiktsmessig under forutsetning av at reformen:

Samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne

I et grønt samfunn er demokrati, samfunnsdeltakelse og solidaritet med andre mennesker en viktig forutsetning.

Vi trenger deg