Vedtatte resolusjoner

De Grønne vil ha lokal foredling av fiskeressursene

Etter Tveteråsutvalgets Sjømatmelding fikk regjeringa av Stortinget i oppdrag å nedsette en ekspertgruppe, den såkalte...

Et moderne stambanenett i Nord-Norge

MDG arbeider for raskest mulig utredning av et norsk stambanenett, i forlengelse av Fauske nordover,...

Opphev forbudet mot dobbelt statsborgerskap

Den langvarige høye befolkningsveksten i Norge er resultat av innvandringen og denne utviklingen vil etter...

Grønn regionreform

Miljøpartiet De Grønne mener en regionreform kan være hensiktsmessig under forutsetning av at reformen:

Samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne

I et grønt samfunn er demokrati, samfunnsdeltakelse og solidaritet med andre mennesker en viktig forutsetning.

Fleksibel og grønn byggestandard

Bygging av boliger medfører en betydelig belastning på miljøet. De siste årene har vi sett...

Ta grep om formidlingsøkonomien

Den nye formidlingsøkonomien kan gi bedre ressursutnyttelse og bidra til redusert materielt forbruk. Uten regulering kan...

Ja til lokale arbeidsplasser og verdiskapning innen kyst- og havfiske

Norge er rikt på evigvarende naturressurser som kan utgjøre grunnlaget for nye arbeidsplasser hvis vi legger...

Forsvinn, matsvinn!

FNs landbruksorganisasjon, FAO, har beregnet at om lag en tredjedel av all mat som produseres...

Ja til etisk oljefond

Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet, er verdens største statlig eide fond, og Miljøpartiet De...

Vi trenger deg