Vedtatte resolusjoner

Politikk for lavere ressursforbruk og mindre kjøpepress

I opptakten til jul opplever vi år for år en sterk økning i det kommersielle...

Havminerallov

Det er betimelig med et oppdatert regelverk for utvinning av mineraler på norsk kontinentalsokkel, med...

Klimakur for 1,5 grader på alle politikse nivå

Den nylig fremlagte klimarapporten fra FN viser tydelig at grensen for farlige klimaendringer går ved...

Fylkene skal være pådrivere for at klima og miljø kan friskmeldes

Vi har en enorm klima- og miljøkrise å løse, og dette burde stått sentralt i...

Tiltakspakke for bedre studenthelse

Flere skinner, ikke flere papirmøller – MDG går imot EUs fjerde jernbanepakke

Miljøpartiet de grønne er imot at Norge skal innføre EUs jernbanepakke fire i norsk lovverk....

BPA - et frihetsverktøy

Funksjonshemmede er en ressurs. De må gis mulighet til likeverdig samfunnsdeltakelse. De Grønne mener muligheten...

Grønt skolevalg

Norges langstrakte land og unike fylker byr på ulike utfordringer når opptakssystemene til videregående skoler...

Stans eksporten til diktaturer!

Verden skriker etter trygghet, men Norges svar er å øke eksporten av krigsmateriell til regimer...

En regionreform på lag med folk, naturen og kultur

En region- og kommunereform må ha som formål å komme innbyggerne, miljøet og demokratiet til...

Vi trenger deg