Vedtatte resolusjoner

De Grønne går mot ny etterretningslov

Miljøpartiet De Grønne tar Datatilsynet, Amnesty International og Dataskydd.net/DFRI sine innsigelser i sine respektive høringssvar...

Norge i vinden – Energipolitikk for fremtiden

Vi trenger en massiv satsing på energieffektivisering og ny fornybar energi i Norge. Formålet er...

Ja til en mer fleksibel foreldrepermisjon

Miljøpartiet De Grønne vil fremme likestilt foreldreskap. Vi mener norsk familiepolitikk skal ha som mål...

Politikk for lavere ressursforbruk og mindre kjøpepress

I opptakten til jul opplever vi år for år en sterk økning i det kommersielle...

Havminerallov

Det er betimelig med et oppdatert regelverk for utvinning av mineraler på norsk kontinentalsokkel, med...

Klimakur for 1,5 grader på alle politikse nivå

Den nylig fremlagte klimarapporten fra FN viser tydelig at grensen for farlige klimaendringer går ved...

Fylkene skal være pådrivere for at klima og miljø kan friskmeldes

Vi har en enorm klima- og miljøkrise å løse, og dette burde stått sentralt i...

Tiltakspakke for bedre studenthelse

Flere skinner, ikke flere papirmøller – MDG går imot EUs fjerde jernbanepakke

Miljøpartiet de grønne er imot at Norge skal innføre EUs jernbanepakke fire i norsk lovverk....

BPA - et frihetsverktøy

Funksjonshemmede er en ressurs. De må gis mulighet til likeverdig samfunnsdeltakelse. De Grønne mener muligheten...

Vi trenger deg