Ta avstand fra overgrep og plyndring i Vest-Sahara

Marokkanske myndigheter begår alvorlige menneskerettighetsovergrep mot Vest-Saharas folk. FNs spesialrapportør mot tortur, og årlige rapporter fra FNs generalsekretær vitner om et akutt behov for en permanent og uavhengig overvåkning av menneskerettighetssituasjonen i territoriet.

FNs operasjon i Vest-Sahara, MINURSO, er imidlertid uten mulighet til å rapportere på overgrepene som begås. MINURSO er eneste FN-operasjon opprettet siden 70-tallet som ikke har et mandat til å rapportere på menneskerettighetene. Hvert år blokkerer Frankrike, Marokkos nære allierte, muligheten for menneskerettigheter i MINURSO-mandatet. Mandatet skal opp til ny vurdering av FNs Sikkerhetsråd i april.

Samtidig bidrar flere norske selskaper til okkupasjonen. Kommersiell utnyttelse av naturressurser fra Vest-Sahara er i strid med Folkeretten og en de facto plyndring av verdier fra det sahrawiske folk.

De Grønne vil i størst mulig grad gjøre det umulig for norske selskaper å bidra til okkupasjonen av Vest-Sahara.

Fiskeribladet Fiskaren avslørte 5. mars 2014 at utrangerte norske fiskebåter eksporteres for å delta i ulovlig fiske i farvann utenfor Vest-Sahara. Samtidig melder Fiskebåtredernes Forbund at de ikke har noe syn på konflikten.

De Grønne krever at:

* Fiskebåtredernes Forbund og bransjen forøvrig unngå å gjøre seg delaktig i folkerettsstridig ressursutnyttelse i okkupert område.
* Utenriksdepartementet offentlig og tydelig overfor franske myndigheter uttaler sin støtte til at MINURSO skal få et mandat til å rapportere på menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara, og at Frankrike støtter det samme.
* Norge anerkjenner Vest-Sahara og den Sahrawiske Arabiske Demokratiske Republikk (SADR) som sjølvstendig nasjon.

Vedtatt av Landsstyret 27.3.2014