428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Vestre Slidre har lokallag og trenger din hjelp.

Vestre Slidre

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 62
Oppslutning: 5.3%
Endring fra 2011: +5.3%

Siste fra Vestre Slidre

Vestre Slidre MDG stiller liste til kommunevalet

Ketil Rogn-Hamre er fyrstekandidat for MDG i Vestre Slidre. Han er kjend for dei fleste i kommunen og tek aktivt del i fleire lag og oganisasjonar. Ketil er gardbrukar og lærar, og spesielt oppteken av at ungdomen må få god kjennskap til landbruk, bruk av verkty og praktiske fag.   Stein Leikanger er innflyttar på […]
Les mer

Bidra i Vestre Slidre

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: