428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Vestre Aker har lokallag og trenger din hjelp.

Vestre Aker

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 1047
Oppslutning: 6.2%
Endring fra 2011: +4.6%

Siste fra Vestre Aker

Rullerende handlingsplan 2016- 2020

1. Åpent Grønt medlemsmøte i Sørkedalen tirs. 10. mai, 2016. Vi sykler fra Røa kl 17.30 til Sørkedalen. Adr: Følg med på Face, Vestre Aker MDG, i tiden fremover. 2. Etablere kontakt med andre lokallag- kafe-treff, turer, medlemsmøter med foredrag/debatt. 3. Følge med på saker i Bydelsutvalget. 4. Følge opp arealplanen for Sørkedalen. 5. Følge […]
Les mer

Program bydelsutvalg Vestre Aker 2015-2019

Prioritering av bydelens myke trafikanter, og støtte til blant annet Eysteins Husebyes plan for Vindernkrysset. Flere og bedre sykkelveier og utbedret kollektivtrafikk i Sørkedalen og Vækerøveien. Bevaring av grøntområder mot nedbygging. Respekt for den reviderte Småhusplanen fra 2013. Bevaring av Sørkedalens jordbruk og kulturlandskap. Nei til Fossumbyen – ja til utredning av Miljølandsby. Ta vare […]
Les mer

Bidra i Vestre Aker

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: