428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Vang har lokallag og trenger din hjelp.

Vang

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 70
Oppslutning: 8.1%
Endring fra 2011: +8.1%

Siste fra Vang

Årsmelding 2015

Årsmelding 2015 MDG Vang
Les mer

Valprogram for 2015 – 2019

MDG folder Lys i alle glas Me vil skape ei levedyktig bygd på ein berekraftig måte, med rom for å jobbe og rom for å bu!   Enklare, grønare og rikare kvardag Me ønsker å bidra til ei livskraftig bygd, der optimisme og skaparkraft rår. Eit mangfald av kulturtilbod gjer kvardags- livet rikare – me […]
Les mer

Bidra i Vang

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: