428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Tjøme har lokallag og trenger din hjelp.

Tjøme

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 227
Oppslutning: 8.5%
Endring fra 2011: +8.5%

Siste fra Tjøme

Har vi et valg?

Tjøme som grønn øy er en visjon om hva Tjøme kan bli hvis en klarer å samle kreftene og tenke langsiktig. Det er også en forpliktelse til å ta det ansvar som påligger oss for å ta vare på naturen og sikre et bærekraftig samfunn for oss og kommende generasjoner. Det er dessuten en mulighet […]
Les mer

Vern om naturen og strandsonen

Tjøme har unike naturkvaliteter som det er viktig å ta vare på. Flora og fauna på øyene våre har et stort antall truede arter. Den største trusselen for disse er nedbygging og “kultivering” av naturmark og gjengroing av kulturlandskapet. Kommunen må sikre tilstrekkelige arealer for natur og friluftsliv ved å sette “markagrenser” rundt større gjenværende […]
Les mer

Bidra i Tjøme

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: