428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Søndre Nordstrand har lokallag og trenger din hjelp.

Søndre Nordstrand

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 501
Oppslutning: 5.2%
Endring fra 2011: +3.6%

Siste fra Søndre Nordstrand

En grusvei gjennom vernet skog

Bymiljøetaten(BYM) har 22. januar 2016 sendt til høring reguleringsplanen for en helårs turvei fra Sølvdøla til Sandbakken via Dølerud på ca. 4 meter bredde. Den skal være gi mulighet for dobbelskispor om vinteren og skal gi plass til sykkel, rullestol og barnevogn om sommeren. Dette skal øke tilgjengeligheten for flere brukergrupper, noe som er generelt positiv. […]
Les mer

Oslo må forbli en grønn by!

En tettere by er bra fordi den er klimavennlig, heter det. Det er nok riktig, men samtidig som byen fortettes må også byens grøntarealer og biologiske mangfold sikres. Hvis ikke er den kompakte byen ikke særlig bærekraftig. Oslo er den kommunen i Norge med rikest biologisk mangfold. Dette har vi en plikt til å ta […]
Les mer

Bidra i Søndre Nordstrand

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: