428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

SOGN OG FJORDANE har lokallag og trenger din hjelp.

SOGN OG FJORDANE

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 1021
Oppslutning: 1.9%
Endring fra 2011: +1.8%

Siste fra SOGN OG FJORDANE

Salet av Fjord1 til Torghatten er stoppa!

Takka vere iherdig innsats frå mellom anna vår fylkestingsrepresentant Stein Malkenes har konkurransetilsynet i dag stoppa salet av Fjord1 til Torghatten!   Les saka på nrk.no her: https://www.nrk.no/sognogfjordane/konkurransetilsynet-forbyr-salet-av-fjord1-1.13041984   Ved å behalde Fjord1 i fylkeskommunal eige sikrar vi at Sogn og Fjordane har reiskapen til å gå det grøne skiftet i møte og sikre mange […]
Les mer

Berre Miljøpartiet Dei Grøne ønsker omstilling til «det grøne skiftet» og oppfølging av Parisavtalen.

MDG fekk berre eiga stemme i sitt framlegg til vedtak: (sitat frå møteboka i finansutvalet): Endringsframlegg: Stein Malkenes, MDG, sette fram følgjande endringsframlegg: Finansutvalet ber fylkesrådmannen om å komme tilbake til politikardagen 12.05. med ei vurdering av strukturen i økonomiplandokumentet i høve omstillingane til det grøne skiftet og oppfølging av Parisprotokollen.   Avrøysting: Stein Malkenes […]
Les mer

Bidra i SOGN OG FJORDANE

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: