428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Rakkestad har lokallag og trenger din hjelp.

Rakkestad

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 89
Oppslutning: 2.7%
Endring fra 2011: +2.7%

Vi stiller til valg i Rakkestad!

Kontakt:
MDG Rakkestad
Tlf: 95466924
E-post: rakkestad@mdg.no

Valgliste i Rakkestad:

  • 1. Halvor H. Hartvig Gundersen
  • 2. Josefine Rustberggard
  • 3. Thomas Dall
  • 4. Ragnhild Schei
  • 5. Pål Rustberggard
  • 6. Barbro Urke
  • 7. Wivi Ingeborg Pedersen
  • 8. Jan Tore Gjøby

Bidra i Rakkestad

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: