428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

ØSTFOLD har lokallag og trenger din hjelp.

ØSTFOLD

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 4547
Oppslutning: 3.6%
Endring fra 2011: +3.2%

Siste fra ØSTFOLD

Odd Bergstøl er død.

I løpet av noen få år var Odd drivkraften bak oppretting av de fleste av fylkets 12 lokallag. Odds kompetanse på økonomi og regnskap var uvurderlig med tanke på de sparsommelige økonomiske rammene nystartede lokallag ofte har. MDG klarte med små midler å få til et gjennombrudd ved kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Odd var […]
Les mer

Nominasjonsarbeid mot Stortingsvalget 2017

Komiteen har hatt sitt første møtet og vi har laget en tidsplan for denne prosessen samt at vi har definert hva vi ønsker å få informasjon om hos de forskjellige aktuelle kandidatene. Kort om nominasjonsprosessen: Mars: det er sendt en mail til alle lokallagslederne i Østfold, hvor de blir bedt om å finne opp til […]
Les mer

Bidra i ØSTFOLD

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: