428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Os (Hordaland) har lokallag og trenger din hjelp.

Os (Hordaland)

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 486
Oppslutning: 5.1%
Endring fra 2011: +4.1%

Siste fra Os (Hordaland)

Grøne representantar i styre, råd og utval

I konstituerande kommunestyremøte 20. oktober velde kommunestyret ordførar, varaordførar og representantar til hovudutvala. Miljøpartiet Dei Grøne Os endte opp med følgjande posisjonar: Formannskapet: Nils-Anders Nøttseter Formannskapet, 3. vara: Bjørn T. Bøe Kontrollutval, 2. vara: Lisa Nøttseter Plan- og bygningsutvalet, 3. vara: Ellen Siren Bruarøy Tenesteutvalet, 3. vara: Bjørn T. Bøe 15. desember vedtok kommunestyret val av medlemmer i ei rekkje råd, […]
Les mer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019

Budsjettet og økonomiplanen byggar på ei tilpassing av rådmannnen sitt budsjettframlegg. Heile budsjettdokumentet til samarbeidspartane kan lastast ned her. Dette alternativet budsjettforslaget vart lagt fram for formannskapet i møte 1. desember 2015, og skal stemmast over i kommunestyret 15. desember 2015. Berekraftig utvikling – vekst og styring i samarbeid Me står på terskelen av endringar […]
Les mer

Bidra i Os (Hordaland)

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: