428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Nes (Akershus) har lokallag og trenger din hjelp.

Nes (Akershus)

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 314
Oppslutning: 3.6%
Endring fra 2011: +3.6%

Siste fra Nes (Akershus)

Årsmøte 2016

Miljøpartiet De Grønne i Nes inviterer alle våre medlemmer i kommunen til årsmøte 18. januar 2016. Møtet vil foregå på kveldstid, men endelig tidspunkt og sted for møtet er ikke bestemt. Årsmøtet skal velge styre i lokallaget og innstille på politiske saker til behandling høyere opp i partiet. Valgkomiteen arbeider med å finne gode kandidater […]
Les mer

Bidra i Nes (Akershus)

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: