428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Molde har lokallag og trenger din hjelp.

Molde

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 411
Oppslutning: 3.5%
Endring fra 2011: +3.5%

Siste fra Molde

Hva står MDG for i Molde-politikken?

KOMMUNESAMMENSLÅING: Vi ser ikke noe behov for at Molde skal være del av noen storkommune og er mer opptatt av levende, sterke lokalsamfunn enn av at en kommune skal være stor og folkerik. Eventuelle kommunesammenslåinger skal bare kunne skje etter folkeavstemninger på kommune- eller kretsnivå der et flertall ønsker sammenslåing. KYSTSTAMVEGEN, E39, MØREAKSEN, BYPAKKA: Vi […]
Les mer

Bidra i Molde

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: