428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Meland har lokallag og trenger din hjelp.

Meland

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 279
Oppslutning: 7.8%
Endring fra 2011: +4.5%

Siste fra Meland

Grøne visjonar for Meland

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) i Meland set samspelet mellom menneske, natur og biologisk mangfald i sentrum for politikken. Vi vil ha ei bygd som bevarer landbruk og grøne område, som tek vare på og utviklar lokalsamfunnet og det lokale næringslivet. Vi vil ha ei klimasmart bygd der det er godt å bu, med livskvalitet, tryggleik, […]
Les mer

Bidra i Meland

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: