428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Lier har lokallag og trenger din hjelp.

Lier

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 459
Oppslutning: 4.0%
Endring fra 2011: +3.2%

Siste fra Lier

Mindreårige flyktninger til grønne Lier

Lier MDG var udelt positive til å åpne for å bruke tidligere Frogner Sykehjem til mottak for mindreårige flyktninger, da Rådmannen foreslo dette. Et nesten unisont kommunestyre stilte seg bak forslaget. Kun FRP stemte i mot forslaget om å ta i mot 60 enslige, mindreårige flyktninger på Egge. Til Lierposten skriver Janicke Karin Solheim: «Det […]
Les mer

Bidra i Lier

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: