428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Kvam har lokallag og trenger din hjelp.

Kvam

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 217
Oppslutning: 5.1%
Endring fra 2011: +5.1%

Siste fra Kvam

Søppelvisjonar

Dei siste 12 åra har kvammaboset vorte transportert med bil til Bergen og BIR sitt avfallssystem. Å frakta tonnevis med avfall over Kvamskogen i fossilbil, er elendig miljøpolitikk. Men når sant skal seiast, har likevel mykje positivt skjedd med avfallshandteringa i løpet av denne tida. Til dømes har tilrettelegginga for kjeldesorteringa vorte mykje betre sidan […]
Les mer

Resolusjon / uttale frå Kvam MDG sitt årsmøte for 2015

Statsråden uttalar i eit intervju med Dagbladet at det er «fullstendig skivebom å bestemme hvilke arealer som skal utredes for oljeutvinning». Tord Lien seier vidare at «det er markedet som må styre nivået på norsk oljeproduksjon, ikke politikerene.» Lien uttalar dette få dagar etter at Noreg har forplikta seg til klimakutt gjennom den historiske Paris-avtalen. […]
Les mer

Bidra i Kvam

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: