428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Halden har lokallag og trenger din hjelp.

Halden

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 638
Oppslutning: 4.7%
Endring fra 2011: +1.9%

Siste fra Halden

Skolebruksplan

Skolebruksplan for Østfold, Rullering 2016 – 2026 Uttalelse fra Miljøpartiet Det vises til brev av 14.04.2016 der kommunene bes komme med innspill til rullering av skolebruksplanen for de videregående skoler i fylket. Med den svært kort høringsfristen er det vanskelig for kommunen å sikre en bred og god deltakelse fra berørte instanser lokalt og vi […]
Les mer

Brødløs stasjon

Et grønt skifte innebærer blant annet økt satsing på jernbane og mindre utslipp fra kjøretøy. Jernbaneverket offentliggjorde sin forstudie av korridor for intercity fra Råde til Halden tidligere i uka. Det medførte at HA hadde krigsoverskrifter på forsiden: Ny jernbanetrase deler Halden i to. Men det gjør jo jernbanen i dag også, for ikke å […]
Les mer

Bidra i Halden

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: