428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Grorud har lokallag og trenger din hjelp.

Grorud

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 363
Oppslutning: 4.6%
Endring fra 2011: +3.7%

Siste fra Grorud

Innlegg: Groruddalen nedprioritert i Oslopakke 3?

I disse dager avsluttes etter alt å dømme forhandlingene om Oslopakke 3, som styrer bruken av bompengemidler til nye vei- og kollektivprosjekter i Oslo og Akershus. Vi er bekymret for at nødvendige grep ikke blir tatt for å løse problemene med forurensende og helsefarlig luft, samt behov for bedre fremkommelighet med et bedre kollektivt transporttilbud […]
Les mer

Nyvalgt talsperson besøkte Grorud

– Det er veldig hyggelig å bli invitert til Groruddalen for å diskutere god flyktningpolitikk og integrering. Det er viktige temaer for De Grønne og veldig aktuelt politisk, sa Bastholm til Akers Avis Groruddalen før møtet. I sitt framlegg betonet Bastholm viktigheten av dugnadsånd og fleksibilitet når vi står overfor så mange mennesker på flukt som nå, og hun […]
Les mer

Bidra i Grorud

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: