428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Gloppen har lokallag og trenger din hjelp.

Gloppen

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 110
Oppslutning: 3.5%
Endring fra 2011: +3.5%

Siste fra Gloppen

Miljøpartiet Dei Grøne i Gloppen har halde sitt fyrste ordinære årsmøte!

21.01.2016 vart det fyrste ordinære årsmøtet i Miljøpartiet Dei Grøne i Gloppen avholdt. Mykje har skjedd i året som har gått, og laget har fungert godt med sitt vesle interrimstyre med assosierte medlemmar. Likevel var det godt å få på plass eit formelt styre, og for 2016 ser styret i Miljøpartiet Dei Grøne i Gloppen slik […]
Les mer

Miljøpartiet Dei Grøne inne i kommunestyret i Gloppen!

Resultata etter gårsdagens val syner at Miljøpartiet Dei Grøne for fyrste gong er representert i kommunestyret i Gloppen. – Dette er veldig gledeleg, seier 1. kandidat Marièl Eikeset Koren. – Eg vil takke alle dei som stemte på oss og no gjer det mogleg å snakke miljøet og den økologiske berekrafta si sak i Gloppen. Dei […]
Les mer

Bidra i Gloppen

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: