428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Fet har lokallag og trenger din hjelp.

Fet

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 236
Oppslutning: 4.6%
Endring fra 2011: +2.6%

Siste fra Fet

Innspill til høring om oppstart av planarbeid for ny adkomstvei og deponi på ASAK og høring for planprogram, datert 30.08.16

Fet Miljøpartiet De Grønne (MDG) har følgende anmerkninger: 1. Bakgrunn Tiltakshaver ønsker å etablere en ny adkomst til fabrikken direkte opp fra Rovenveien (fv 172), for å bedre trafikksikkerheten. Det er positivt at naboene langs Gamle Rovenvei skal skjermes med ny adkomstvei. Men hele tiltaket vil i utgangspunktet generere enormt mye ny trafikk. Vi spør […]
Les mer

Kommunal planstrategi 2016 – 2020: Uttalelse til formannskapets forslag

Kommentarene og forslagene knyttes til hovedkapittel 2 med de enkelte underavsnitt og til hovedkapittel 3 med oppsummering for kommuneplanen og med forslag til andre prioriterte planer. Befolkningsutvikling (2.1): MDG ønsker å holde befolkningsutviklingen på et lavt nivå, ca. 1 – 1,5 % pr. år. Vi mener komponentene bak befolkningsvekst i stor grad lar seg styre […]
Les mer

Bidra i Fet

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: