428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Arendal har lokallag og trenger din hjelp.

Arendal

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 682
Oppslutning: 3.6%
Endring fra 2011: +3.6%

Siste fra Arendal

Politisk regnskap 2015 – 2016

De større sakene Stemt mot å rasere bymarka for en vei det ikke er trafikkgrunnlag for om vi gjør den jobben vi må for å nå våre klimamål Fått inn lokal fiskeriforvaltning i Fylkesmannens anbefaling for Raet Forholdt oss til kollektivakse og kommuneplan i alle saker Tatt politisk initiativ til å søke på DOGA-prosjektet "Levende […]
Les mer

Kommunereformen – hva nå?

Arendal bystyre tar til etterretning at det ikke har latt seg gjøre å etablere enighet om å bygge en ny kommune på dagens 8 kommuner i Østre Agder-samarbeidet. Folkemeningen har kommet klart fram gjennom innbyggerundersøkelser og folkeavstemninger. En videre prosess med sikte på å endre dagens kommunestruktur må søke å løse et klart definert problem, […]
Les mer

Bidra i Arendal

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: